Ciklusi edukativnih radionica

13:44 07/10/2019

Ciklusi radionica na određenu temu predstavljaju oblik kontinuiranog usavršavanja stručnjaka u području, neovisno o tome jeste li pravne ili neke druge struke, te koliko ste verzirani u pojedinom području.

Radionice iz određenog ciklusa bave se određenom širom temom, čija obrada zahtijeva više vremena. Sadržajem i načinom izvođenja – interaktivno, pristupačno i razumljivo, no u isto vrijeme detaljno i stručno – naše su radionice prilagođene svakome, bez obzira susrećete li se s temom prvi puta ili želite ostati u toku s tematikom kojom se intenzivno bavite.

Radionice vode vodeći domaći i strani stručnjaci određenog područja, a dinamika izvođenja prilagođena je polaznicima. Zašto radionice? Zato jer zajedno radimo, proučavamo slučajeve iz prakse, diskutiramo u grupama i slobodno pitamo pitanja koja dosad nismo imali gdje pitati!

Polaznici koji su sudjelovali u radu minimalno 2/3 radionica iz pojedinog ciklusa po njegovom završetku dobivaju potvrdu o sudjelovanju.

Trenutno se izvode radionice iz slijedećih ciklusa:

I. Ciklus „ODGOVORNOST KOPNENOG PRIJEVOZNIKA“

Složeni odnosi između ugovora o distancijskoj kupoprodaji robe, ugovora o prijevozu, ugovora o osiguranju robe u prijevozu i osiguranja odgovornosti prijevoznika, kao i brojnih drugih pravnih poslova oduvijek su bili zahtjevna tema za pravnike, ali i sve druge stručnjake koji sudjeluju u ovim poslovima. Tko i pod kojim uvjetima odgovara za štete uslijed kašnjenja, gubitka ili oštećenja robe te povrede i smrti putnika u prijevozu? Kada se prijevoznik može osloboditi odgovornosti i do koje granice odgovara? Koji je položaj špeditera/logitičara i za što odgovara?

Na ova i brojna druga pitanja odgovore potražite na radionicama iz ovog ciklusa, te pitajte pitanja koja nameće praksa u ovom dinamičnom području!

Radionice iz ovog ciklusa:

  • Pravna odgovornost špeditera (otpremnika) i pitanja osiguranja (5. travnja 2019.)
  • Odgovornost prijevoznika u multimodalnom prijevozu (15. studenoga 2019.)
  • Odgovornost cestovnog i željezničkog prijevoznika u domaćem prijevozu i pitanja osiguranja (proljeće 2020.)
  • Odgovornost cestovnog i željezničkog prijevoznika u međunarodnom prijevozu i pitanja osiguranja (ljeto 2020.)
  • Ograničenje odgovornosti prijevoznika u kopnenom prijevozu: zašto ne plaćamo punu štetu u prijevozu? (zima 2020.)
  • Oslobođenje od odgovornosti za štetu na robi: prijevoznik vs. imatelj prava na robi vs. osiguratelji (proljeće 2021.)
  • Posebne opasnosti u praksi: nedovoljno poznati načini oslobođenja odgovornosti prijevoznika (jesen 2021.)
  • Zastara u postupcima naknade štete iz ugovora o prijevozu cestom i željeznicom (zima 2021.)

II. Ciklus „PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA PRAKTIČARE“

Poštivanje pravila tržišne utakmice jedan je od temelja funkcioniranja unutarnjeg europskog tržišta. U ovakvim uvjetima i pružatelji usluga na transportnom tržištu moraju prvo poznavati, a potom se i pridržavati, svih složenih i razgranatih europskih i hrvatskih pravila koja uređuju ovo dinamično pitanje. U protivnom, tijela koja provode primjenu ovih pravila spremna su na drastične sankcije, što se već pokazalo (i) na tržištu transportnih usluga EU. Izbjegnite rizik nepoznavanja pravila tržišnog natjecanja, pridružite se radionicama koje zajedno organiziraju Hrvatsko društvo za transportno pravo (HDTP), Hrvatsko društvo za pravo i politiku tržišnog natjecanja (HDPPTN) i Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM)!

Radionice iz ovog ciklusa:

*Termini održavanja radionica bit će objavljeni naknadno

**Organizator zadržava pravo izmjene tema i dinamike izvođenja radionica