Webinar „Sudska praksa kao izvor prava EU i vrste postupaka pred Sudom EU“

23:43 04/06/2021 Iz ciklusa: Škola prava EU
Prijava je završena
Osvrt na aktivnost
  • 02/07/2021 13:00 - 02/07/2021 16:00
  • Online
Materijali za preuzimanje:
  • Sudska-praksa-kao-izvor-prava-i-vrste-postupaka-pred-Sudom-EU-final.pdf

Pristup svim datotekama omogućen je samo članovima Društva.

Više informacija

Nakon uspješno održane prve radionice ciklusa „Škole prava EU“, nastavljamo sa daljnjim upoznavanjem s pravom i institucijama Europske unije. Na drugoj radionici u ovom ciklusu bavimo se Sudom Europske unije, vrstama postupaka pred Sudom Europske unije te brojnim primjerima iz prakse vezane za transportno pravo.

Prvi dio radionice rezerviran je za pobliže upoznavanje sa Sudom Europske unije, njegovim nadležnostima i vrstama postupaka koji se pred njime vode, uz poseban osvrt na povredbene postupke protiv država članica.

U drugom dijelu radionice bavit ćemo se prethodnim postupkom. Polaznici će naučiti kada su sudovi država članica ovlašteni zatražiti od Suda da odluči o zahtjevu za prethodnu odluku, a kada su to dužni temeljem prava EU. Objasnit ćemo i koju ulogu stranke mogu imati u pokretanju prethodnog postupka i kada je najsvrsishodnije pokrenuti ga.

Radionica će se održati online 2. srpnja 2021., od 13:00 do 16:00 h uz kraću pauzu.

Prvi dio radionice rezerviran je za pobliže upoznavanje sa Sudom Europske unije, njegovim nadležnostima i vrstama postupaka koji se pred njime vode, uz poseban osvrt na povredbene postupke protiv država članica.

U drugom dijelu radionice bavit ćemo se prethodnim postupkom. Polaznici će naučiti kada su sudovi država članica ovlašteni zatražiti od Suda da odluči o zahtjevu za prethodnu odluku, a kada su to dužni temeljem prava EU. Objasnit ćemo i koju ulogu stranke mogu imati u pokretanju prethodnog postupka i kada je najsvrsishodnije pokrenuti ga.

Trajanje: 2. srpnja 2021., od 13:00 do 16:00 h uz kraću pauzu

Cijena radionice: 490,00 kn

Prijaviti se možete putem online obrasca ili slanjem poruke na naš email: info@hdtp.eu do 29. lipnja 2021.

Za pristup našim webinarima potreban je pristup Internetu, i računalo ili mobilni uređaj/tablet sa zvučnikom (alternativno slušalice s mikrofonom).

Detaljnu tehničku uputu za pristupanje webinaru polaznik dobiva prilikom prijave na pojedini webinar.