Konferencije

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW stručni je forum posvećen unapređenju znanja, rasprave i razmjene najboljih praksi u okviru transportnog prava i svih grana prijevoza: pomorskog, zračnog i kopnenog, kao i u području prava transportnog osiguranja.

INTRANSLAW 2015

Prva međunarodna konferencija Intranslaw, održana 15. i 16. listopada 2015. godine u Zagrebu, fokusirala se na temu transportnog prava Europske unije s obzirom da su se ulaskom Hrvatske u punopravno članstvo u EU otvorila brojna pitanja i pojavila potreba za usvajanjem novih znanja u području primjene europskog transportnog prava. Konferencija je pružila priliku stranim i domaćim stručnjacima i znanstvenicima u području transporta i osiguranja da se okupe i razmijene specijalizirana znanja i iskustva u primjeni propisa, te da kroz argumentiranu raspravu pomognu u rješavanju otvorenih problema. S druge strane, hrvatsko iskustvo i znanje koje je Hrvatska prikupila u okviru pristupnih pregovora s EU u  području transporta mogu biti od značaja za nove kandidatkinje za članstvo u EU, tj. za države u regiji Jugoistočne Europe.

INTRANSLAW 2017

Druga međunarodna znanstveno-stručna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW Zagreb 2017, posvećena temi „Transportno pravo ususret budućnosti“, održana je 12. i 13. listopada 2017. godine u Zagrebu. Konferencija je pružila priliku stranim i domaćim stručnjacima i znanstvenicima u području transporta i osiguranja da se okupe i razmijene specijalizirana znanja i iskustva, te da kroz argumentiranu raspravu pomognu u rješavanju otvorenih problema. Sudionici su se u razmatranjima osobito bavili novim tehnologijama i digitalizacijom u transportu, elektronskim prijevoznim ispravama, kibernetičkim rizicima u transportu i pomorskom i transportnom osiguranju, čistim i zelenim prijevozom i alternativnim gorivima, liberalizacijom transportnih usluga te relevantnim propisima Europske unije, ali i drugim aktualnostima iz područja transportnog i pomorskog prava i osiguranja, kao što su financiranje u transportu, multimodalni prijevoz, insolventnost u transportnom sektoru, suvremena pravna i osigurateljna problematika vezana uz osnivanje i poslovanje luka, prava putnika i druge važne teme iz ovog područja.