O društvu

12:45 07/02/2019

Dobrodošli na stranice Hrvatskog društva za transportno pravo, prvog hrvatskog centra izvrsnosti u području prava kopnenog i zračnog prijevoza i osiguranja!

Mi smo neprofitna udruga građana osnovana 2016. godine s ciljem kreiranja javnog prostora za stručnu raspravu i trajno usavršavanje pravnika, ali i drugih stručnjaka, iz različitih grana prometa, pravosuđa, odvjetništva, osiguranja i srodnih djelatnosti.

Velika količina propisa koji uređuju ove grane industrije na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini čini praćenje noviteta u ovom vibrantnom području vrlo zahtjevnim. S druge strane, nepoznavanje i nepoštivanje propisa može imati vrlo ozbiljne posljedice za sve dionike na tom kompetitivnom tržištu.

Upravo na te izazove Hrvatsko društvo za transportno pravo nudi odgovor i svojim članovima pruža mnogobrojne usluge kojima mogu značajno unaprijediti svoje poslovanje.

Prava informacija u pravo vrijeme bitan je faktor uspješnog poslovanja. Zato je naša misija pružiti stručnoj javnosti pravovremene i kvalitetne informacije o pravu i njegovoj primjeni u području transporta, te im pomoći u rješavanju problema na koje nailaze u praksi. Upravo s tim ciljem Društvo kontinuirano organizira stručne radionice s vrhunskim predavačima čime otvara prostor trajnog stručnog usavršavanja. S istim ciljem organiziramo i javne tribine, savjetovanja te međunarodnu znanstveno-stručnu konferenciju INTRANSLAW.

Aktivnim sudjelovanjem u postupcima e-savjetovanja Društvo nastoji utjecati na kreiranje pravnog okvira u području transporta. Pritom o svakom relevantnom postupku savjetovanja pravodobno obavještavamo svoje članove i olakšavamo im reagiranje u tom važnom segmentu stručnog djelovanja.

Osim toga, na ovim stranicama svim svojim članovima nudimo i pregled važećih propisa, prava EU-a i međunarodnih konvencija, birane stručne literature i pregled domaće sudske prakse i presuda Europskog suda, kreirajući jedinstvenu poslovnu bazu podataka na kojoj trajno rade vrhunski stručnjaci.

Ponosni smo što smo u kratkom vremenu postali prepoznatljivo mjesto okupljanja i platforma stručnog djelovanja i afirmacije za široki krug kolega u Hrvatskoj, ali i inozemstvu, koji su prepoznali brojne prednosti članstva u Hrvatskom društvu za transportno pravo.

Vjerujemo da ćete na ovim stranicama pronaći mnoštvo korisnih informacija, te da ćete nam se rado pridružiti kao član našega Društva!

Ustroj HDTP-a

Glavna tijela Društva su Upravni i Nadzorni odbor.

Upravni odbor izvršno je tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja, ima najmanje tri, a najviše devet članova koje Skupština bira na četiri godine. Predsjednik Društva ujedno je i Predsjednik Upravnog odbora. Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik po funkciji su i članovi Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora su:

  • Ana Kapetanović, dipl. iur., predsjednica UO, direktorica Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo
  • izv. prof. dr. sc. Iva Savić, potpredsjednica UO, izvanredna profesorica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
  • Danijela Simeunović, dipl. iur., glavna tajnica UO, odvjetnica u Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.
  • Ana Vrsaljko Metelko, dipl. iur., članica UO, odvjetnica u Zagrebu – Odvjetnički ured Ana Vrsaljko Metelko / Ostermann Ivančić odvjetničko društvo – Partner u suradnji (Partner of Counsel)
  • Helena Kokot, dipl. iur., članica UO, direktorica pravnih i regulatornih poslova, E.ON Hrvatska d.o.o

Nadzorni odbor osigurava usklađenost svih donesenih odluka, provedenih programa, te pravnih i financijskih raspolaganja sa Statutom, i svim ostalim aktima Društva. Ima najmanje tri, a najviše devet članova koje Skupština bira na četiri godine, nakon čega mogu biti ponovno birani.

Članovi Nadzornog odbora su:

  • prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predsjednica NO, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
  • prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, članica NO, predstojnica Katedre za pomorsko i općeprometno pravo na Sveučilištu u Rijeci,
  • mr. sc. Katarina Sunara, članica NO, direktorica šteta, ANO d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju
  • Irena Kota, dipl. ing., članica NO, voditeljica Odjela pomorskih i transportnih osiguranja, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.

Dokumenti Društva

Statut HDTP-a