Sadržaj za članove

TRANSPORTER - Tema broja:

 • Zračni promet nakon pandemije – pogled u budućnost, TRANSPORTER br. 4 / Tema broja, lipanj 2021.
 • Obvezan pisani oblik ugovora o cestovnom prijevozu prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. godine, TRANSPORTER br. 3 / Tema broja, ožujak 2021.
 • Europski „Zeleni plan“ za transport , TRANSPORTER br. 2 / Tema broja, prosinac 2020.
 • Pravne teme u fokusu u uvjetima epidemije bolesti COVID-19 , TRANSPORTER br. 1 / Tema broja, rujan 2020.

Materijali s radionica/webinara održanih 2021. godine:

Webinar „Sudska praksa kao izvor prava EU i vrste postupaka pred Sudom EU“, 2. 7. 2021.

 • Doc. dr. sc. Melita Carević, Ana Kapetanović, dipl. iur.: Sudska praksa kao izvor prava EU i vrste postupaka pred Sudom EU

Materijali s radionica održanih 2019. godine:

Radionica „Odgovornost prijevoznika u multimodalnom prijevozu“, 15. 11. 2019.

 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov: Multimodalni prijevoz: pojam, pravni odnosi, odgovornost
 • Margita Selan Voglar: Multimodalni prijevoz – odgovornost prijevoznika  i osiguranje odgovornosti

Radionica "Tržišno natjecanje u transportu", 24. 9. 2019.

 • Vlatka Butorac Malnar i Siniša Petrović: Uvod u pravo tržišnog natjecanja u industriji transporta

Radionica "Izazovi otvaranja tržišta zemaljskih usluga na zračnim lukama u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj", 6. 9. 2019.

 • Dr Steven Truxal: Croatia in the European single aviation market: Liberalisation, common rules and workable competition
 • prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman: Applying competition rules in the liberalized aviation market:  What constitutes an abuse of a dominant position by an infrastructure operator and how to avoid it
 • Ana Kapetanović, LL.M.: Regulatory Framework for Provision of Groundhandling Services in the Republic of Croatia and Implementation Issues

Materijali s radionica održanih 2018. godine:

Radionica „Utjecaj nove direktive EU o paket aranžmanima na poduzetnike uključene u pružanje usluga prijevoza i transportnog osiguranja“, 1. 10. 2018.

 • prof.dr.sc. Jasenko Marin: Primjena zakona o pružanju usluga u turizmu : što je novo za korisnike usluga putovanja, paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana?
 • Hrvoje Pauković: Novo pravno uređenje paket aranžmana : osigurateljni aspekt

Materijali s radionica održanih 2017. godine:

Radionica „Osiguranje djelatnosti sudionika zračnog prometa – 1. dio“, 16. 3. 2017.

 • Mr.sc. Katarina Sunara: Osiguranje odgovornosti zračnih luka

Radionica: „Osiguranje djelatnosti sudionika zračnog prometa – 2. dio“, 4. 5. 2017.

 • Mr.sc. Katarina Sunara: Kasko osiguranje zrakoplova
 • Ana Kapetanović, dipl.iur.: Obvezna osiguranja u zračnom prometu
 • Presuda Europskog suda u predmetu C-240/14 (Pruller Frey), ECLI:EU:C:2015:567

Radionica „Osiguranje robe u zračnom prometu“, 27. 9. 2017.

 • Dr. sc. Iva Savić: Odgovornost prijevoznika za štetu na stvarima (robi)
 • Mr. sc. Katarina Sunara: Osiguranje robe u zračnom prometu

Radionica „Ugovor o prijevozu putnika i prtljage u zračnom prometu“, 24. studenog 2017.

 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Ana Kapetanović, dipl. iur.: Ugovor o prijevozu putnika i prtljage zrakom

Ostali materijali:

 • Nacrt uredbe za operacije dronovima
 • Nova regulacija korištenja tjednih odmora u cestovnom prijevozu u Njemačkoj
Ovaj sadržaj u potpunosti dostupan je samo članovima Društva, prijavu za članstvo možete ispuniti ovdje.

Pročitajte više o članstvu u HDTP-u