Sadržaj za članove

Materijali s radionica održanih 2018. godine:

Radionica „Utjecaj nove direktive EU o paket aranžmanima na poduzetnike uključene u pružanje usluga prijevoza i transportnog osiguranja“, 1. 10. 2018.

 • prof.dr.sc. Jasenko Marin: Primjena zakona o pružanju usluga u turizmu : što je novo za korisnike usluga putovanja, paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana?
 • Hrvoje Pauković: Novo pravno uređenje paket aranžmana : osigurateljni aspekt

Materijali s radionica održanih 2017. godine:

Radionica „Osiguranje djelatnosti sudionika zračnog prometa – 1. dio“, 16. 3. 2017.

 • Mr.sc. Katarina Sunara: Osiguranje odgovornosti zračnih luka

Radionica: „Osiguranje djelatnosti sudionika zračnog prometa – 2. dio“, 4. 5. 2017.

 • Mr.sc. Katarina Sunara: Kasko osiguranje zrakoplova
 • Ana Kapetanović, dipl.iur.: Obvezna osiguranja u zračnom prometu
 • Presuda Europskog suda u predmetu C-240/14 (Pruller Frey), ECLI:EU:C:2015:567

Radionica „Osiguranje robe u zračnom prometu“, 27. 9. 2017.

 • Dr. sc. Iva Savić: Odgovornost prijevoznika za štetu na stvarima (robi)
 • Mr. sc. Katarina Sunara: Osiguranje robe u zračnom prometu

Radionica „Ugovor o prijevozu putnika i prtljage u zračnom prometu“, 24. studenog 2017.

 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Ana Kapetanović, dipl. iur.: Ugovor o prijevozu putnika i prtljage zrakom

Ostali materijali:

 • Nacrt uredbe za operacije dronovima
 • Nova regulacija korištenja tjednih odmora u cestovnom prijevozu u Njemačkoj
Ovaj sadržaj u potpunosti dostupan je samo članovima Društva, prijavu za članstvo možete ispuniti ovdje.

Pročitajte više o članstvu u HDTP-u