Sadržaj za članove

TRANSPORTER - Tema broja:

Pošiljatelj kao odgovorna osoba za pretovar teretnog vozila / Nikoleta Radionov Karlović. TRANSPORTER br. 15 - Tema broja, ožujak 2024. Preuzmi
ReFuel Aviation - Korak prema dekarbonizaciji zrakoplovnog sektora / Branimir Belančić – Farkaš. TRANSPORTER br. 14 - Tema broja, prosinac 2023. Preuzmi
Digitalizacija u transportu - Europska unija i Hrvatska u digitalnom desetljeću / Ana Vrsaljko Metelko. TRANSPORTER br. 13 - Tema broja, rujan 2023. Preuzmi
Problematika "upućenih radnika" u zračnom sektoru / Iva Savić. TRANSPORTER br. 12 - Tema broja, lipanj 2023. Preuzmi
Trnovit put do ciljanih 40 milijuna električnih vozila u EU do 2030. / Dino Novosel. TRANSPORTER br. 11 - Tema broja, ožujak 2023. Preuzmi
Željezničke nesreće i naknada štete: Tko (na kraju) odgovara za infrastrukturu / Nikoleta Radionov Karlović. TRANSPORTER br. 10 – Tema broja, prosinac 2022. Preuzmi
Narušena dinamika lanaca opskrbe u svim granama prometa u Europskoj uniji – postojeći i planirani europski pravni okvir za njihovo jačanje i oporavak / Ana Vrsaljko Metelko. TRANSPORTER br. 9 – Tema broja, rujan 2022. Preuzmi
Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu – antikvitet na kolosijecima modernog zakonodavstva? / Tin Aničić. TRANSPORTER br. 8 – Tema broja, lipanj 2022. Preuzmi
Održivi zračni prijevoz / Iva Savić. TRANSPORTER br. 7 – Tema broja, ožujak 2022. Preuzmi
Ugovori o javnoj usluzi u cestovnom prijevozu ̶ ili hoće li (op)stati županijski prijevoz putnika cestom u javnom linijskom prijevozu u Hrvatskoj? / Nikoleta Radionov, Martina Prpić. TRANSPORTER br. 6 – Tema broja, prosinac 2021. Preuzmi
Klimatska kriza – globalni odgovor / Gabrijela Abramović. TRANSPORTER br. 5 – Tema broja, rujan 2021. Preuzmi
Zračni promet nakon pandemije – pogled u budućnost / Ana Kapetanović. TRANSPORTER br. 4 – Tema broja, lipanj 2021. Preuzmi
Obvezan pisani oblik ugovora o cestovnom prijevozu prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. godine / Nikoleta Radionov. TRANSPORTER br. 3 – Tema broja, ožujak 2021. Preuzmi
Europski „Zeleni plan“ za transport / Iva Savić. TRANSPORTER br. 2 – Tema broja, prosinac 2020. Preuzmi
Pravne teme u fokusu u uvjetima epidemije bolesti COVID-19 / Sunčica Šimić, Danijela Simeunović. TRANSPORTER br. 1 – Tema broja, rujan 2020. Preuzmi

Materijali s radionica/webinara održanih 2022. godine:

OKRUGLI STOL "TREBA LI HRVATSKOJ NOVI ZAKON O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU?, 28. 4. 2022.

Ugovor o prijevozu zeljeznicom - 2022-04 Preuzmi

Materijali s radionica/webinara održanih 2021. godine:

OKRUGLI STOL „DRŽAVNE POTPORE U TRANSPORTU: ISKUSTVA I PRIJEPORI“ , 14. 10. 2021.

Bastian-de-Bruijne - prezentacija Preuzmi
Bastaiaan de Bruijne - State Aid to Airports Overview Preuzmi
Martina Prpić - prezentacija Preuzmi
Helena Grgačević - prezentacija Preuzmi
Hrvoje Meštrović - prezentacija Preuzmi

RADIONICA “ŠTO JE "JEDINSTVENO TRŽIŠTE" I KOJE SU PREDNOSTI POSLOVANJA U EU?”, 12. 11. 2021.

Jedinstveno tržište i prednosti poslovanja u EU Preuzmi

WEBINAR „SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVA EU I VRSTE POSTUPAKA PRED SUDOM EU“, 2. 7. 2021.

Sudska praksa kao izvor prava EU i vrste postupaka pred Sudom EU Preuzmi

WEBINAR “OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE”

Osnove prava europske unije_webinar 2021 draft final Preuzmi

WEBINAR “PRAVA PUTNIKA U ZRAČNOM PRIJEVOZU: PROBLEMI U PRAKSI VEZANI UZ COVID-19“, 22. 1. 2021.

Prava putnika HDTP 22 01 21 Preuzmi

Materijali s radionica održanih 2019. godine:

RADIONICA „ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA U MULTIMODALNOM PRIJEVOZU“, 15. 11. 2019.

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov: Multimodalni prijevoz: pojam, pravni odnosi, odgovornost Preuzmi
Margita Selan Voglar: Multimodalni prijevoz – odgovornost prijevoznika i osiguranje odgovornosti Preuzmi

RADIONICA "TRŽIŠNO NATJECANJE U TRANSPORTU", 24. 9. 2019.

Vlatka Butorac Malnar i Siniša Petrović: Uvod u pravo tržišnog natjecanja u industriji transporta Preuzmi

RADIONICA "IZAZOVI OTVARANJA TRŽIŠTA ZEMALJSKIH USLUGA NA ZRAČNIM LUKAMA U EUROPSKOJ UNIJI I REPUBLICI HRVATSKOJ", 6. 9. 2019.

Dr Steven Truxal: Croatia in the European single aviation market: Liberalisation, common rules and workable competition Preuzmi
prof. dr. sc. Jasminka Pecotić Kaufman: Applying competition rules in the liberalized aviation market: What constitutes an abuse of a dominant position by an infrastructure operator and how to avoid it Preuzmi
Ana Kapetanović, LL.M.: Regulatory Framework for Provision of Groundhandling Services in the Republic of Croatia and Implementation Issues Preuzmi

Materijali s radionica održanih 2018. godine:

RADIONICA „UTJECAJ NOVE DIREKTIVE EU O PAKET ARANŽMANIMA NA PODUZETNIKE UKLJUČENE U PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA I TRANSPORTNOG OSIGURANJA“, 1. 10. 2018.

prof.dr.sc. Jasenko Marin: Primjena zakona o pružanju usluga u turizmu : što je novo za korisnike usluga putovanja, paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana? Preuzmi
Hrvoje Pauković: Novo pravno uređenje paket aranžmana : osigurateljni aspekt Preuzmi

Materijali s radionica održanih 2017. godine:

Radionica „Osiguranje djelatnosti sudionika zračnog prometa – 1. dio“, 16. 3. 2017.

  • Mr.sc. Katarina Sunara: Osiguranje odgovornosti zračnih luka

Radionica: „Osiguranje djelatnosti sudionika zračnog prometa – 2. dio“, 4. 5. 2017.

  • Mr.sc. Katarina Sunara: Kasko osiguranje zrakoplova
  • Ana Kapetanović, dipl.iur.: Obvezna osiguranja u zračnom prometu
  • Presuda Europskog suda u predmetu C-240/14 (Pruller Frey), ECLI:EU:C:2015:567

Radionica „Osiguranje robe u zračnom prometu“, 27. 9. 2017.

  • Dr. sc. Iva Savić: Odgovornost prijevoznika za štetu na stvarima (robi)
  • Mr. sc. Katarina Sunara: Osiguranje robe u zračnom prometu

Radionica „Ugovor o prijevozu putnika i prtljage u zračnom prometu“, 24. studenog 2017.

  • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Ana Kapetanović, dipl. iur.: Ugovor o prijevozu putnika i prtljage zrakom

Ostali materijali:

  • Nacrt uredbe za operacije dronovima
  • Nova regulacija korištenja tjednih odmora u cestovnom prijevozu u Njemačkoj
Ovaj sadržaj u potpunosti dostupan je samo članovima Društva, prijavu za članstvo možete ispuniti ovdje.

Pročitajte više o članstvu u HDTP-u