Radionica “Osnove prava Europske unije”

09:04 06/09/2022 Iz ciklusa: Škola prava EU
Prijava je završena
  • 23/09/2022 13:00 - 23/09/2022 16:00
  • Hrvatska udruga poslodavaca (HUP), Radnička cesta 37a, Zagreb

U želji da svima koji se u svom poslu susreću s pravom i politikama Europske unije, a nisu stekli formalno obrazovanje iz tog područja, HDTP je osmislio „Školu prava EU“, ciklus od tri radionice kroz koje će se polaznici upoznati s temeljnim pitanjima prava EU-a, naučiti ga čitati i razumijevati, te primjenjivati u praktičnim slučajevima.

U suradnji s našim organizacijskim partnerom, Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP), radionice ćemo održati uživo, u prostorijama HUP-a u Zagrebu, Radnička cesta 37a.

*Ukoliko vas zanima samo neka od tema iz ciklusa, možete se opredijeliti i za pohađanje pojedinačne radionice.

Ciklus radionica:

  1. radionica „OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE“ – 23. 9. 2022.
  2. radionica „SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVA EU I VRSTE POSTUPAKA PRED SUDOM EU“ – krajem listopada 2022.
  3. radionica „SLOBODA KRETANJA ROBA I USLUGA“ – krajem studenog 2022.

Trajanje radionice: 3 sata uz kraću pauzu

Cijena: 490,00 kn za jednu radionicu / 990,00 kn za cijeli ciklus

Članovi HDTP-a mogu ostvariti pravo na jednu ili više besplatnih radionica u skladu sa svojim planskim pravima. Za više informacija pišite nam na info@hdtp.eu

Ciklus započinjemo radionicom „Osnove prava Europska unije“ na kojoj će se polaznici upoznati s osnovama prava Europske unije. U prvom dijelu radionice polaznici će naučiti razlikovati pojedine vrste izvora prava Europske unije, ovlasti Unije u reguliranju pojedinih područja, važnost institucija Unije i usvajanja pojedinih vrsta akata. Pri tome će se polaznike podučiti online pronalaženju prava Unije (s posebnim fokusom na transportno pravo), te kako pronaći trenutno važeći tekst pojedinog pravnog akta, i kako pronaći sudsku praksu koja tumači navedeni akt.

U drugom dijelu radionice bavit ćemo se djelovanjem prava Unije na pojedince i države članice. Polaznici će naučiti kako i kada  pravo Europske unije djeluje u državama članicama, što znači nadređenost tog prava, te kako i kada se mogu na njega izravno pozvati pred nacionalnim tijelima, bilo protiv države ili  protiv drugih pojedinaca.

Cijena pojedinačne radionice: 490,00 kn

Cijena cijelog ciklusa (3 radionice): 990,00 kn

Članovi HDTP-a mogu ostvariti pravo na jednu ili više besplatnih radionica u skladu sa svojim planskim pravima. Za više informacija pišite nam na info@hdtp.eu

Prijaviti se možete putem online obrasca ili slanjem poruke na naš email: info@hdtp.eu do 22. rujna 2022.