Propisi i ostali pravni izvori

22:16 16/12/2022

Ovdje ćete pronaći pregled odabranih pravnih izvora u području glavnih grana transportnog prava na nacionalnoj, europskoj i  međunarodnoj razini.

Obuhvaćena su sljedeća područja: Transport: općenito | Ceste | Željeznice | Zračni promet | Osiguranje transportnih rizika

Transport: općenito

Pravni akti RH:
 • CADIAL (Središnji katalog službenih dokumenata RH) : Omogućuje pretraživanje zbirke pravnih propisa Republike Hrvatske i drugih dokumenata tijela javne vlasti, poput strategija, deklaracija, planova  objavljenih u elektroničkom izdanju Narodnih novina. Dokumenti su sadržajno obrađeni ključnim riječima iz hrvatskog izdanja pojmovnika Eurovoc, što omogućuje da izlistate dokumente koji se odnose na odabrano područje (primjerice „prijevoz“).
Pravni akti EU:
Sudska praksa Suda EU-a:
 • Eur-Lex: kroz registar sudske prakse možete sustavno pregledavati zbirku presuda i odluka Suda EU-a, Općeg suda i Službeničkog suda. Za presude vezane uz prometnu politiku pogledajte poglavlje 4.07 EEZ/EZ Promet.
 • Curia.eu: Zbirka sudske prakse (dostupna samo na francuskom jeziku) sustavno grupira sažetke presuda i rješenja Suda, Općeg suda i Službeničkog suda od početka njihovog rada. Sažetke presuda u području transporta pronaći ćete u poglavlju 4.07

Ceste

Zakonodavstvo RH
Zakonodavstvo EU
Međunarodno pravo

Željeznice

Zakonodavstvo RH
Zakonodavstvo EU
Međunarodno pravo
 • Pročišćeni tekst Konvencije COTIF 1999 na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku dostupan je na stranicama Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail – OTIF)
 • Konvencija SMPS/SMGS (ruska verzija COTIF-a, na snazi u državama bivšeg istočnog bloka i dijelu Azije). Tekst Konvencije SMPS/SMGS dostupan je na ruskom, te na engleskom jeziku (u neslužbenom prijevodu) na stranici Organizacije za suradnju među željeznicama OSJD.

Zračni promet

Zakonodavstvo RH
Zakonodavstvo EU
Međunarodno pravo
 • Konvencija za izjednačavanje nekih pravila o međunarodnom prijevozu zrakom (Varšava 1929.), Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 124-XXXVII od 5. 6.1931. ; Odluka o sukcesiji (NN MU 3/95)
 • Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago, 1944.), Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori 3/1954.; (NN MU 1/96)
 • Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montreal, 1999.) (NN MU 9/07)
 • Konvencija o priznavanju prava na zrakoplovu (Ženeva 1948.), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 7/1991.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o kaznenim djelima i nekim drugim radnjama izvršenima u zrakoplovu (Tokio, 1963), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 47/1970.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova (Haag 1970.), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 33/1972.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, (Montreal, 1971., Protokol 1988.); Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 33/1972. i Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 14/1989.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o označavanju plastičnih eksploziva u svrhu detekcije (Montreal,1991.); (NN MU 11/04)
 • Međunarodna konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL 1960. sa protokolima 1981. i 1997. (NN MU 8/05)
 • Sporazum o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (NN 5/12)

Osiguranje transportnih rizika

Zakonodavstvo RH
Zakonodavstvo EU