Propisi i ostali pravni izvori

22:16 05/02/2019

Ovdje ćete pronaći pregled odabranih pravnih izvora u području glavnih grana transportnog prava na nacionalnoj, europskoj i  međunarodnoj razini. Obuhvaćena su sljedeća područja: Transport: općenito | Ceste | Željeznice | Zračni promet | Osiguranje transportnih rizika

Transport: općenito

Za pristup službenim dokumentima RH i EU u području transportnog prava koristite slobodno dostupne baze podataka:

CADIAL (Središnji katalog službenih dokumenata RH)

Omogućuje pretraživanje zbirke pravnih propisa Republike Hrvatske i drugih dokumenata tijela javne vlasti, poput strategija, deklaracija, planova  objavljenih u elektroničkom izdanju Narodnih novina. Dokumenti su sadržajno obrađeni ključnim riječima iz hrvatskog izdanja pojmovnika Eurovoc, što omogućuje da izlistate dokumente koji se odnose na odabrano područje (primjerice „prijevoz“)

Eur-Lex: Pristup zakonodavstvu Europske unije

EUR-Lex nudi besplatan pristup Službenom listu EU-a, pripremnom i usvojenom zakonodavstvu, sudskoj praksi Europskog suda i ostalim dokumentima institucija EU-a.

Za pristup zakonodavstvu u području prometne politike EU-a koristite registar zakonodavstva, poglavlje 07 Prometna politika.

Za pristup sudskoj praksi Suda EU-a u području transporta koristite registar sudske prakse, poglavlje 4.07 EEZ/EZ Promet.

Ceste

Zakonodavstvo RH

Zakonodavstvo EU

Međunarodno pravo

Željeznice

Zakonodavstvo RH

Zakonodavstvo EU

Međunarodno pravo

 • Pročišćeni tekst Konvencije COTIF 1999 na engleskom, njemačkom i francuskom jeziku dostupan je na stranicama Međuvladine organizacije za međunarodni prijevoz željeznicom (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail – OTIF)
 • Konvencija SMPS/SMGS (ruska verzija COTIF-a, na snazi u državama bivšeg istočnog bloka i dijelu Azije). Tekst Konvencije SMPS/SMGS dostupan je na ruskom, te na engleskom jeziku (u neslužbenom prijevodu) na stranici Organizacije za suradnju među željeznicama OSJD.

Zračni promet

Zakonodavstvo RH

Zakonodavstvo EU

Međunarodno pravo

 • Konvencija za izjednačavanje nekih pravila o međunarodnom prijevozu zrakom (Varšava 1929.), Službene novine Kraljevine Jugoslavije br. 124-XXXVII od 5. 6.1931. ; Odluka o sukcesiji (NN MU 3/95)
 • Konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu (Chicago, 1944.), Službeni list FNRJ-Međunarodni ugovori 3/1954.; (NN MU 1/96)
 • Konvencija o ujednačavanju određenih pravila za međunarodni zračni prijevoz (Montreal, 1999.) (NN MU 9/07)
 • Konvencija o priznavanju prava na zrakoplovu (Ženeva 1948.), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 7/1991.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o kaznenim djelima i nekim drugim radnjama izvršenima u zrakoplovu (Tokio, 1963), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 47/1970.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova (Haag 1970.), Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 33/1972.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o suzbijanju nezakonitih akata protiv sigurnosti civilnog zrakoplovstva, (Montreal, 1971., Protokol 1988.); Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori i drugi sporazumi 33/1972. i Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori 14/1989.; Odluka o sukcesiji (NN MU 4/94)
 • Konvencija o označavanju plastičnih eksploziva u svrhu detekcije (Montreal,1991.); (NN MU 11/04)
 • Međunarodna konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe – EUROCONTROL 1960. sa protokolima 1981. i 1997. (NN MU 8/05)
 • Sporazum o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (NN 5/12)

Osiguranje transportnih rizika

Zakonodavstvo RH

Zakonodavstvo EU