Odgovornost kopnenog prijevoznika

Složeni odnosi između ugovora o distancijskoj kupoprodaji robe, ugovora o prijevozu, ugovora o osiguranju robe u prijevozu i osiguranja odgovornosti prijevoznika, kao i brojnih drugih pravnih poslova oduvijek su bili zahtjevna tema za pravnike, ali i sve druge stručnjake koji sudjeluju u ovim poslovima.

Tko i pod kojim uvjetima odgovara za štete uslijed kašnjenja, gubitka ili oštećenja robe te povrede i smrti putnika u prijevozu? Kada se prijevoznik može osloboditi odgovornosti i do koje granice odgovara? Koji je položaj špeditera/logističara i za što odgovara?

Na ova i brojna druga pitanja odgovore potražite na radionicama iz ovog ciklusa, te pitajte pitanja koja nameće praksa u ovom dinamičnom području!

Radionice iz ovog ciklusa:

  • Pravna odgovornost špeditera (otpremnika) i pitanja osiguranja“ (5. travnja 2019.)
  • Odgovornost prijevoznika u multimodalnom prijevozu“ (15. studenoga 2019.)
  • Odgovornost cestovnog i željezničkog prijevoznika u domaćem prijevozu i pitanja osiguranja (proljeće 2020.)
  • Odgovornost cestovnog i željezničkog prijevoznika u međunarodnom prijevozu i pitanja osiguranja (ljeto 2020.)
  • Ograničenje odgovornosti prijevoznika u kopnenom prijevozu: zašto ne plaćamo punu štetu u prijevozu? (zima 2020.)
  • Oslobođenje od odgovornosti za štetu na robi: prijevoznik vs. imatelj prava na robi vs. osiguratelji (proljeće 2021.)
  • Posebne opasnosti u praksi: nedovoljno poznati načini oslobođenja odgovornosti prijevoznika (jesen 2021.)
  • Zastara u postupcima naknade štete iz ugovora o prijevozu cestom i željeznicom (zima 2021.)

    Više o ciklusima radionica pogledajte ovdje.

Nadolazeće aktivnosti Protekle aktivnosti

Prikazuje se svih 3 rezultata