Dr. sc. Melita Carević, LL.M.

18:02 30/04/2021

Dr. sc. Melita Carević, LL.M. zaposlena je kao docentica na Katedri za europsko javno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u izvođenju nastave iz predmeta Europsko javo pravo, EU Internal Market Law te Europsko pravo tržišnog natjecanja. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2008. magna cum laude, a magistrirala 2011. na University of Michigan Law School kao dobitnica Grotius stipendije. Doktorat znanosti stekla je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2015. Tijekom 2012. i 2013. završila je vježbenički je staž za potrebe polaganja pravosudnog ispita na hrvatskim sudovima, a 2014. stručni staž na Sudu Europske unije. Pravosudni ispit položila je 2018.

Docentica Carević sudjelovala je u edukaciji sudaca i državnih odvjetnika u području prava Europske unije te izradi e-learning materijala za potrebe Pravosudne akademije. Autorica je nekoliko znanstvenih i stručnih članaka objavljenih u domaćim i međunarodnim publikacijama te istraživačica na brojnim međunarodnim projektima, od kojih se trenutno ističe sudjelovanje na projektu „Jean Monnet Centre of Excellence“. Članica je uredništva časopisa Croatian Yearbook of European Law and Policy te dopredsjednica stručne udruge CROSEL.