Održana druga radionica u ciklusu „Škola prava EU“

12:28 05/07/2021

U organizaciji našeg Društva 2. srpnja 2021. održan je webinar na temu „Sudska praksa kao izvor prava EU i vrste postupaka pred sudom EU“. Bio je to drugi webinar u ciklusu “Škole prava EU” koja ima za cilj na jednostavan i razumljiv način približiti sudionicima osnove prava EU-a i podučiti ih njegovoj primjeni u praksi.

Na webinaru su doc. dr. sc. Melita Carević (Katedra za europsko javno pravo, PFZG) i Ana Kapetanović (Voditeljica Ureda za zrakoplovno pravo i međunarodne poslove, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo) upoznale sudionike sa nadležnostima Suda EU-a, njegovom ulogom u stvaranju europskog prava te različitostima u odnosu na nacionalne sudove država članica. Posebna pažnja posvećena je postupku za rješavanje prethodnog pitanja (prethodni postupak), uz brojne savjete koji mogu biti korisni pri obraćanju Sudu ili formulaciji prethodnog pitanja. Sudionici su se upoznali i s brojnim presudama i rješenjima Suda iz oblasti prometa te web stranicama za pretraživanje sudske prakse Suda.

Ciklus “Škole prava EU” nastavlja se na jesen, a mi Vas pozivamo da nam se pridružite i e-mailom dostavite svoja pitanja i prijedloge kako bismo na idućem susretu mogli o njima raspraviti, ponuditi konkretne odgovore i time još bolje odgovoriti na potrebe naših članova.