Ana Kapetanović, dipl. iur.

12:14 10/07/2019

Ana Kapetanović je voditeljica Odjela zrakoplovnog prava i međunarodnih odnosa u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Posjeduje veliko iskustvo u izradi propisa iz područja civilnog zrakoplovstva, kako nacionalnih tako i europskih, te je sudjelovala u dvogodišnjem Twinning projektu za harmonizaciju zakonodavstva i standarda Gruzije sa EU propisima iz područja civilnog zrakoplovstva, gdje je bila zadužena za koordinaciju i izvršavanje svih komponenti vezanih za pravna pitanja i izradu propisa. Gđa Kapetanović predstavlja Republiku Hrvatsku u EASA Odboru Europske komisije, MAB radnoj grupi EASA-e i u nekoliko radnih grupa Europske komisije koje se bave zaštitom prava putnika u zračnom prometu. Također je doktorandica europskog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i potpredsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo.