Webinar “Osnove prava Europske unije”

18:04 30/04/2021 Iz ciklusa: Škola prava EU

490.00 kn

  • 28/05/2021 13:00 - 28/05/2021 16:00
  • Webinar / online

U želji da svima koji se u svom poslu susreću s pravom i politikama Europske unije, a nisu stekli formalno obrazovanje iz tog područja, HDTP je osmislio „Školu prava EU“, ciklus od četiri radionice (webinara)*, kroz koje će se polaznici upoznati s temeljnim pitanjima prava EU-a, naučiti ga čitati i razumijevati, te primjenjivati u praktičnim slučajevima.

*Polaznik se može opredijeliti za pohađanje jedne ili više pojedinačnih radionica.

Ciklus radionica:

  1. webinar „OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE“ – 28. 5. 2021.
  2. webinar „SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVA EU I VRSTE POSTUPAKA PRED SUDOM EU“ – 18. 6. 2021.
  3. radionica/webinar „SLOBODA KRETANJA ROBA I USLUGA“ – početak listopada 2021.
  4. radionica/webinar „PRIMJENA PRAVA EU“ –  početak studenoga 2021.

Trajanje radionice: 3 sata uz kraću pauzu

Cijena: 490 kn za jednu radionicu / 1590 kn za cijeli ciklus

Ciklus započinjemo radionicom „Osnove prava Europska unije“ na kojoj će se polaznici upoznati s osnovama prava Europske unije. U prvom dijelu radionice polaznici će naučiti razlikovati pojedine vrste izvora prava Europske unije, ovlasti Unije u reguliranju pojedinih područja, važnost institucija Unije i usvajanja pojedinih vrsta akata. Pri tome će se polaznike podučiti online pronalaženju prava Unije (s posebnim fokusom na transportno pravo), te kako utvrditi trenutno važeći tekst pojedinog pravnog akta, i kako pronaći sudsku praksu koja tumači navedeni akt.

U drugom dijelu radionice bavit ćemo se djelovanjem prava Unije na pojedince i države članice. Polaznici će naučiti kako i kada  pravo Europske unije djeluje u državama članicama, što znači nadređenost tog prava, te kako i kada se mogu na njega izravno pozvati pred nacionalnim tijelima, bilo protiv države ili  protiv drugih pojedinaca.

Cijena radionice: 490 kn

Prijaviti se možete putem online obrasca ili slanjem poruke na naš email: info@hdtp.eu do 25. svibnja 2021.

Za pristup našim webinarima potreban je pristup Internetu, i računalo ili mobilni uređaj/tablet sa zvučnikom (alternativno slušalice s mikrofonom).

Detaljnu tehničku uputu za pristupanje webinaru polaznik dobiva prilikom prijave na pojedini webinar.