Doc. dr. sc. Iva Savić

Kratki životopis

Doc. dr. sc. Iva Savić docentica je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Katedra za pomorsko i općeprometno pravo), na kojem je diplomirala 2006. i doktorirala 2014. godine na temu ugovora o zračnom prometu između Europske unije i trećih država i njihovog utjecaja na međunarodno zračno pravo. Svoje znanje iz zračnog prava usavršavala je u više navrata u SAD-u, te je na matičnom fakultetu uvela izborni predmet Međunarodno zračno pravo, za domaće i Erasmus studente. Jedna je od osnivačica i dopredsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo, te članica nekoliko stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu (EALA, HDPP)

Doc. Savić je objavila monografiju o utjecaju zračnog prava EU na treće države (na engleskom jeziku) te knjigu iz europskog prometnog prava u koautorstvu, i redovito objavljuje znanstvene radove u području zračnog prava, pomorskog prava i pomorskog osiguranja, te europskog prometnog prava, u domaćim i stranim publikacijama.