Edukativna radionica “Izazovi otvaranja tržišta zemaljskih usluga na zračnim lukama u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj”

11:54 10/07/2019

3,700.00 kn

 • 06/09/2019 09:00 - 06/09/2019 17:00
 • Prostorije Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), Radnička cesta 52/I kat, 10000 Zagreb

Opis

Želite li se pobliže upoznati s problematikom otvaranja tržišta zemaljskih usluga u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj? Koje zahtjeve pred zračne luke postavlja europski zakonodavac te koji su najčešći izazovi ulaska novih pružatelja zemaljskih usluga na novo tržište? Kako hrvatski propisi uređuju navedena pitanja i koji su daljnji koraci za hrvatske zračne luke?

O svemu tome saznajte više na radionici pod nazivom “Izazovi otvaranja tržišta zemaljskih usluga na zračnim lukama u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj” u organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP) u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca (HUP) koja će se održati u petak, 6. rujna 2019., u prostorijama HUP-a, Radnička cesta 52/I kat, Zagreb.

Iz programa izdvajamo:

 • Prof. dr. sc. Steven TRUXAL: “Hrvatska na jedinstvenom zrakoplovnom tržištu Europske unije: liberalizacija, jedinstveni propisi i djelotvorno tržišno natjecanje”
  Sažetak izlaganja:
  Zašto: Liberalizacija tržišta i stvaranje jedinstvenog europskog zrakoplovnog tržišta
  Što: Koncept “djelotvornog tržišnog natjecanja” što ga u svojem radu slijedi Europska komisija / Nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja, ekonomska učinkovitost, dobrobit potrošača i pošteno tržišno natjecanje
  Kako: Pregled regulatornog pravnog okvira i pravila tržišnog natjecanja koja se primjenjuju na taj sektor (s primjerima)
 • Izv. prof. dr. sc. Jasminka PECOTIĆ KAUFMAN: “Primjena pravila o zaštiti tržišnog natjecanja na liberaliziranom zrakoplovnom tržištu: kada postoji zlouporaba vladajućeg položaja od strane operatora infrastrukture i kako ju izbjeći?”
  Sažetak izlaganja:
  Pravila o zaštiti tržišnog natjecanja primjenjuju se horizontalno na sve sektore, uključujući zrakoplovnu industriju. Svijest o analitičkom okviru za procjenu mogućih kršenja prava tržišnog natjecanja posebno je važna u kontekstu infrastrukture na liberaliziranom tržištu. Koncepti definiranja mjerodavnog tržišta i postojanja vladajućeg položaja, kao i pristupa tržištu, odnosno zatvaranja tržišta, te doktrine nužne infrastrukture moraju se uzeti u obzir kako bi se izbjegle visoke kazne.
 • Ana KAPETANOVIĆ, dipl. iur.: “Regulatorni okvir za pružanje zemaljskih usluga u Republici Hrvatskoj i problemi u implementaciji”
  Sažetak izlaganja:
  Direktiva 96/67/EZ o pristupu tržištu zemaljskih usluga u zračnim lukama Zajednice izazvala je mnoge nedoumice u praksi te dovela do različitih načina implementacije u pojedinim državama članicama. Porastom putničkog zračnog prometa navedeni regulatorni okvir postao je primjenjiv i na tri hrvatske zračne luke, čime se i u Republici Hrvatskoj otvaraju pitanja vezana uz tumačenje Direktive i primjenjivog nacionalnog okvira.  Primjerice, pojedini zahtjevi koji za operatora aerodroma proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva mogu biti otežani dolaskom drugog pružatelja zemaljskih usluga, dok neke odredbe Direktive 96/67/EZ mogu predstavljati izazov za zračne luke sa izrazito sezonskim karakterom poslovanja.

Radionica je namijenjena zaposlenicima zračnih luka, civilnih zrakoplovnih vlasti, poduzetnicima i djelatnicima iz transportnog sektora, djelatnicima osigurateljne industrije, odvjetnicima, sucima, kao i svima drugima koje zanima problematika otvaranja tržišta zemaljskih usluga.

Prijave i informacije: Prijaviti se možete slanjem e-maila na info@hdtp.eu ili korištenjem online prijavnog obrasca.

Rok za prijavu: 3. rujna 2019.

Kotizacija: 3.700,00 kn*

U cijenu su uključeni: predavanja, materijali i literatura uz predavanja, ručak i osvježenje u stankama.

 

*Članovi HDTP-a imaju pravo na pogodnosti prilikom prijave. Detaljnije o svojim pravima pročitajte ovdje ili nam se javite na info@hdtp.eu.