Webinar “Što je “Jedinstveno tržište” i koje su prednosti poslovanja u EU?”

23:45 08/09/2021

490.00 kn

  • 01/10/2021 13:00 - 01/10/2021 16:00
  • Online

Znate li koje je praktično značenje pojma „Jedinstveno tržište EU-a“?

Je li moguće slobodno pružati sve vrste usluga u drugoj državi članici EU-a ili je potrebno osnovati novo društvo?

Što u pravu EU-a znače sloboda pružanja usluga i sloboda poslovnog nastana, i koje to prednosti predstavlja za državljane država članica EU-a?

Na trećoj po redu radionici u ciklusu „Škola prava EU“ radimo na boljem razumijevanju jedinstvenog tržišta EU-a, govorimo o osnovnim slobodama Europske unije i drugim često korištenim pojmovima, uz niz primjera iz prakse.

Uz to, upoznat ćemo se s primjenom osnovnih sloboda Unije u različitim granama prijevoza, ali i u pravu osiguranja. U tom kontekstu govorit ćemo o jedinstvenom licenciranju prijevoznika i raznim vrstama „jedinstvenih“ dozvola, te drugim institutima prava EU-a koji omogućavaju lakše poslovanje i pružaju dodatne mogućnosti na tržištu EU-a subjektima u prometnom sektoru.

Na kraju, osvrnut ćemo se na ovu tematiku iz perspektive regulatora, te ćemo pojasniti zašto je bitno imati ove slobode na umu prilikom pisanja propisa.

Datum održavanja: 1. listopada 2021. od 13:00 do 16:00 sati, online

Cijena radionice: 490,00 kn*

Prijaviti se možete putem online obrasca ili slanjem poruke na naš email: info@hdtp.eu do 28. rujna 2021.

 

* Članovi HDTP-a mogu ostvariti pravo na besplatnu radionicu u skladu sa svojim članskim pravima.  Za više informacija pišite nam na info@hdtp.eu