Radionica “Što je “Jedinstveno tržište” i koje su prednosti poslovanja u EU?”

23:45 08/09/2021
Prijava je završena
Osvrt na aktivnost
  • 12/11/2021 13:00 - 12/11/2021 16:00
  • Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb
Materijali za preuzimanje:
  • Jedinstveno-tržište-i-prednosti-poslovanja-u-EU.pdf

Pristup svim datotekama omogućen je samo članovima Društva.

Više informacija

Znate li koje je praktično značenje pojma „Jedinstveno tržište EU-a“?

Je li moguće slobodno pružati sve vrste usluga u drugoj državi članici EU-a ili je potrebno osnovati novo društvo?

Što u pravu EU-a znače sloboda pružanja usluga i sloboda poslovnog nastana, i koje to prednosti predstavlja za državljane država članica EU-a?

Na trećoj po redu radionici u ciklusu „Škola prava EU“ radimo na boljem razumijevanju jedinstvenog tržišta EU-a, govorimo o osnovnim slobodama Europske unije i drugim često korištenim pojmovima, uz niz primjera iz prakse.

Uz to, upoznat ćemo se s primjenom osnovnih sloboda Unije u različitim granama prijevoza, ali i u pravu osiguranja. U tom kontekstu govorit ćemo o jedinstvenom licenciranju prijevoznika i raznim vrstama „jedinstvenih“ dozvola, te drugim institutima prava EU-a koji omogućavaju lakše poslovanje i pružaju dodatne mogućnosti na tržištu EU-a subjektima u prometnom sektoru.

Na kraju, osvrnut ćemo se na ovu tematiku iz perspektive regulatora, te ćemo pojasniti zašto je bitno imati ove slobode na umu prilikom pisanja propisa.

Datum održavanja: 12. studenoga 2021. (petak) od 13:00 do 16:00 sati

Mjesto: Odvjetničko društvo Kovačević, Prpić, Simeunović, Trg žrtava fašizma 6, Zagreb

Cijena radionice: 490,00 kn*

Prijaviti se možete putem online obrasca ili slanjem poruke na naš email: info@hdtp.eu do 10. studenoga 2021.

 

* Članovi HDTP-a mogu ostvariti pravo na besplatnu radionicu u skladu sa svojim članskim pravima.  Za više informacija pišite nam na info@hdtp.eu