Promocija knjige doc. dr. sc. Ive Savić „Spreading the Wings of EU Aviation Acquis”

10:32 31/10/2019

Jučer (30. listopada 2019.) u Zračnoj luci Franjo Tuđman u Zagrebu održana je promocija knjige „Spreading the Wings of EU Aviation Acquis – Comprehensive Air Transport Agreements“, autorice doc. dr. sc. Ive Savić.

Monografija koja je objavljena u izdanju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu posvećena je pitanjima sklapanja, implementacije i učinaka sveobuhvatnih sporazuma o zračnom prometu između Europske unije i trećih država.

Promocija knjige Ive Savić okupila je domaću zračnu industriju – predstavnike zračnih luka, državnih tijela, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, te privatni sektor i znanost. Skup je ispred Zračne luke pozdravila gđa Helena Kokot, direktorica pravnih poslova na Međunarodnoj zračnoj luci Zagreb, a knjigu su promovirali dr. Steven Truxal s londonskog Sveučilišta City, i prof. dr. sc. Nikoleta Radionov s Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Autorica knjige, doc. dr. sc. Iva Savić, zaposlena je na Pravnom fakultetu u Zagrebu kao docentica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo. Svoju znanstvenu karijeru posvetila je zračnom pravu i europskom prometnom pravu, predstavnica je Hrvatske u Europskom udruženju za zračno pravo (EALA) i glavna je tajnica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP).

Autorica je u knjizi na 300 stranica dala detaljnu analizu dosad sklopljenih sveobuhvatnih sporazuma o zračnom prometu, ukazujući na njihov utjecaj na međunarodno zračno pravo i nacionalna prava država potpisnica takvih ugovora, te kritički preispitujući njihovu primjenu i važnost za treće države.

Knjiga doc. dr. sc. Ive Savić prva je svjetska publikacija cjelovito posvećena pitanjima sporazuma o zračnom prometu i posebno pitanju europeizacije zračnog prava kroz sveobuhvatne sporazume između Europske unije i trećih država.


Knjigu je moguće kupiti u Knjižari Pravnog fakulteta u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, ili slanjem narudžbe na e-mail stefica.andal@pravo.hr ili na fax: 01/4597-568. Cijena: 250,00 kn


Fotografije: ©Lili Bašić, 2019