Održana radionica „Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja“

08:52 09/04/2019

Hrvatsko društvo za transportno pravo organiziralo je drugu po redu edukativnu radionicu u ciklusu „Kopneni prijevoz“ pod naslovom „Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja.“ Otvarajući širu temu odgovornosti prijevoznika za prijevoz robe cestom i željeznicom, ova je radionica bila posvećena uvijek aktualnoj, važnoj i vrlo kompleksnoj temi odgovornosti špeditera (otpremnika) iz ugovora o prijevozu.

Radionicu su vodile prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica HDTP, te Margita Selan Voglar, direktorica osiguranja transporta Zavarovalnice „Triglav“ iz Slovenije.

U dinamičnoj atmosferi i poticajnom okruženju stručnjaka iz industrije osiguranja, posrednika u osiguranju, špeditera, sudaca, odvjetnika i znanstvenika koji su sudjelovali u radu radionice, objašnjeni su uvjeti u kojima posluju moderni špediteri te analizirano pravo nekoliko pravnih sustava vezano uz odgovornost špeditera iz ugovora o špediciji, ali i ugovora o prijevozu.

Izlaganje prof. Nikolete Radionov

Prof. dr. sc. Radionov govorila je o novim poslovnim modelima špediterske i logističke djelatnosti, napose 4PL (fourth party logistics), te posebnostima ugovora o logistici u odnosu na klasične poslove špedicije te ulozi ove djelatnosti u modernom upravljanju lancem opskrbe. Osim toga, prof. Radionov objasnila je posljedice različitog pravnog uređenja ugovora o špediciji u različitim pravnim sustavima, te posljedicama nepostojanja jedinstvenog međunarodnog pravnog okvira za uređenje ove djelatnosti na odgovornost prijevoznika za štetu nastalu povredom ugovora o špediciji, ali ugovora o prijevozu kojega on ugovori.

Poznata stručnjakinja na području osiguranja transporta, Margita Selan Voglar iz Zavarovalnice „Triglav“ pobudila je velik interes polaznika svojim izlaganjem koje se fokusiralo na kompleksan problem osiguranja odgovornosti špeditera za štetu, popraćenom brojnim primjerima iz osigurateljne prakse, ali i usporedbom uvjeta osiguranja na tržištu.

Izlaganje Margite Selan Voglar

Selan Voglar je detaljno objasnila važne detalje vezane uz sklapanje ovog složenog ugovora o osiguranju profesionalne djelatnosti, s posebnim naglaskom na potrebu davanja pravovremenih i potpunih informacija vezanih uz poslovanje špeditera prije preuzimanja rizika od strane osiguratelja.

Brojni zanimljivi detalji vezani uz moderne uvjete nastanka različitih vrsta šteta kao posljedica obavljanja špediterskih djelatnosti i izvršenja ugovora o prijevozu, skladištenju i dr. za izvršenje kojih špediter snosi odgovornost otvaraju brojna pitanja i  probleme za njegovog osiguratelja odgovornosti.

Potaknuti provokativnim i pravno iznijansiranim primjerima, sudionici radionice zajedničkim su radom, raspravom i razmjenom znanja i iskustava saznali mnogo o ovoj vrlo kompleksnoj i uvijek aktualnoj pravnoj temi, ali i otvorili prostor za novu radionicu iz ciklusa koja će biti posvećena temi multimodalnog prijevoza, napose odgovornosti poduzetnika multimodalnog prijevoza.

Prof. Radionov u Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predstojnica Katedre za pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP) imenovana je članicom Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu desetog saziva Hrvatskoga sabora. Odbor je nadležan za poslove utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i…

Primajte glasilo Transporter

Želite li primati TRANSPORTER – glasnik Hrvatskog društva za transportno pravo, molimo Vas da se ovdje prijavite na mailing listu.

Propisi i ostali pravni izvori

Ovdje ćete pronaći pregled odabranih pravnih izvora u području glavnih grana transportnog prava na nacionalnoj, europskoj i  međunarodnoj razini. Obuhvaćena su sljedeća područja: Transport: općenito | Ceste | Željeznice | Zračni promet | Osiguranje transportnih rizika