Održan webinar „Osnove prava Europske unije“

16:10 31/05/2021

Hrvatsko društvo za transportno pravo organiziralo je 28. svibnja 2021. webinar na temu Osnove prava Europske unije. Bio je to prvi webinar u ciklusu od četiri radionice kojima je cilj na jednostavan i razumljiv način sudionicima približiti osnove prava EU-a i podučiti ih njegovoj primjeni u praksi.

Kao uvod u novi ciklus radionica, na webinaru su doc. dr. sc. Melita Carević (PFZG, Katedra za europsko javno pravo) i doc. dr. sc. Iva Savić (PFZG, Katedra za pomorsko i općeprometno pravo) približile sudionicima najvažnije točke prava EU-a: pojedine vrste izvora prava EU-a, institucije EU-a i njihove ovlasti, te vrste akata koji se donose i postupak njihova donošenja. Kroz predavanje je naglašena važnost poznavanja vrsta akata koji se donose na razini EU-a posebice radi njihova učinka i ispravnog načina njihove primjene na razini država članica. Upravo se u području implementacije direktiva javlja najviše pitanja u praksi, o čemu se dodatno raspravljalo. Problemi koji se javljaju u primjeni nacionalnog i europskog zakonodavstva ponekad su vrlo jednostavno rješivi, zahvaljujući utvrđenom izravnom učinku i nadređenosti prava EU-a, no često to nije slučaj, zbog čega je potrebno bolje poznavanje i razumijevanje prava Europske unije.

Poseban osvrt dan je na pitanje odnosa EU-a i država članica u pogledu ovlasti uređivanja određenih politika, a specifično u pogledu prometne politike i regulative. Uređenje prometne politike na razini EU-a svakako daje veću pravnu sigurnost i znatno olakšava promet izvan granica pojedinih država, no put ka ostvarenju harmonizacije prava u području prometa još nije u potpunosti završen proces.

U nastavku ciklusa, na drugom webinaru koji će se održati 18. lipnja 2021. tema će biti sudska praksa Suda EU-a, s obzirom na njezinu veliku važnost u tumačenju i primjeni prava EU-a. U okviru ove teme sudionike će se upoznati s različitostima u odnosu na nacionalne sudove i ulogom koju Sud EU-a ima u pogledu stvaranja prava EU-a.

Ovim putem Vas pozivamo da nam se pridružite i e-mailom dostavite svoja pitanja ili nedoumice s kojima se susrećete u svom poslu kako bismo na idućem susretu mogli o njima raspraviti i ponuditi konkretne odgovore i smjernice u cilju pronalaska konkretnih rješenja.