Održan okrugli stol „Treba li Hrvatskoj novi Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu“

11:46 10/05/2022

U organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP), u amfiteatru Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, održan je 28. travnja 2022. okrugli stol pod nazivom „Treba li Hrvatskoj novi Zakon o ugovorima o prijevozu željezničkom prometu?“.

Sudionici okruglog stola bili su mr. sc. Jasna Divić, v.d. ravnateljica Uprave za željezničku infrastrukturu i promet Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redoviti profesor u trajnom zvanju na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica HDTP-a, te predstavnici tržišnih sudionika koji se u svakodnevnom poslovanju susreću s problematikom teme okruglog stola – Milan Brkić, direktor društva Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o., Petar Glavaš, direktor društva ENNA TRANSPORT d.o.o. i Ivica Vrankić, direktor društva Adria rail d.o.o. Okruglim stolom moderirala je članica upravnog odbora HDTP-a Danijela Simeunović.

Okrugli stol započeo je uvodnim predavanjem prof. Nikolete Radionov, kojim je dan temeljit osvrt na postojeći pravni okvir ugovora o domaćem i međunarodnom prijevozu putnika i tereta u željezničkom prometu u RH. Kao ključni aspekti važećeg zakona koji zahtijevaju izmjenu prepoznati su neprilagođenost uređenja ugovora o prijevozu tereta modernim potrebama željezničkog prometa i liberaliziranog tržišta i manjkavost odredbi o ograničenju odgovornosti prijevoznika. Nakon uvodnog predavanja sudionici okruglog stola raspravljali su o tome odgovara li važeći Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu iz 1996. potrebama modernog odvijanja željezničkog prometa.

Mr. Jasna Divić istaknula je da je resorno ministarstvo prepoznalo nužnost izmjena važećeg zakona te da se još 2020. godine oformila radna skupina koja je radila na njegovim izmjenama.

Milan Brkić je prezentirao problematiku važećeg zakona iz perspektive društva koje unutar svoje grupe ima vlastitu logistiku i prijevozništvo, navodeći da u takvom poslovnom modelu isključivo logistika ugovara prijevoz i daje nalog prijevozniku za prijevoz tereta, iz čega proizlazi da stranačke uloge po važećem zakonu ne prate tržišnu dinamiku. Petar Glavaš i Ivica Vrankić naglasili su potrebu za preciznijim rješenjima odgovornosti za štetu kako bi se štetni događaj razriješio efikasno i ekspeditivno, što je u trenutnim globalnim prilikama i partnerskom odnosu prema naručiteljima prijevoza osobito bitno.

Ujedno, naglašena je potreba za uvođenjem elektroničkog teretnog lista u svrhu lakšeg prijevoza robe, ali i generalno usklađivanje hrvatskog propisa s COTIF konvencijom. Nakon moderirane rasprave, odmah se povela rasprava pitanjima iz publike. Potreba razumijevanja liberalizacije tržišta prijevozničkih usluga i prilagođenosti zakonodavnih rješenja liberalnom tržištu i COTIF konvenciji bili su opći zaključci kako sudionika, tako i publike.