Okrugli stol „Treba li Hrvatskoj novi Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu?“

10:14 04/05/2022
Prijava je završena
Osvrt na aktivnost
 • 28/04/2022 14:00 - 28/04/2022 16:00
 • Fakultet prometnih znanosti, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83a, Zagreb, Amfiteatar u Objektu 69
Materijali za preuzimanje:
 • 2022-ZUPŽP.pdf

Pristup svim datotekama omogućen je samo članovima Društva.

Više informacija

Hrvatsko društvo za transportno pravo organizira okrugli stol na temu: “Treba li Hrvatskoj novi Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu?“

14:00 – 14:30 Uvodno izlaganje: Postojeći pravni okvir ugovora o domaćem i međunarodnom prijevozu putnika i tereta u željezničkom prometu u RH
14:30 – 15:30 Moderirana rasprava sudionika okruglog stola: Odgovara li Zakon o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu iz 1996. potrebama modernog odvijanja željezničkog prometa
15:30 – 16:00 Pitanja sudionika
 • mr.sc. Jasna Divić, v.d. ravnateljica Uprave za željezničku infrastrukturu i promet, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Katedra za pomorsko i općeprometno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Milan Brkić, direktor, Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o.
 • Petar Glavaš, direktor, ENNA TRANSPORT d.o.o.
 • Ivica Vrankić, direktor, Adria rail d.o.o.

Sudionici:

 • mr. sc. Jasna Divić, v.d. ravnateljica Uprave za željezničku infrastrukturu i promet, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, Katedra za pomorsko i općeprometno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Milan Brkić, direktor, Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o.
 • Petar Glavaš, direktor, ENNA TRANSPORT d.o.o.
 • Ivica Vrankić, direktor, Adria rail d.o.o.

Moderator:

 • Danijela Simeunović, odvjetnica-partner, Kovačević Prpić Simeunović d.o.o.