Helena Kokot

Helena Kokot je direktorica Sektora pravnih poslova Međunarodne zračne luke Zagreb d.d., koncesionara Zračne luke Franjo Tuđman od 2014. i početka koncesije, zadužena za osnivanje i vođenje pravnog tima radi obavljanja svih redovnih pravnih poslova zračne luke i povezanih društava koncesionara. Odgovorna je za upravljanje pravnim rizicima i kontrolom zakonske usklađenosti društava koncesionara, uključujući i s ugovorom o koncesiji i financijskim ugovorima društva, kao i za pravnu podršku u glavnim projektima društva kao što su gradnja novog terminala, restrukturiranje poslovanja prodajom društava, prijenosom aktivnosti, refinanciranjem koncesije i sl. Prije iskustva u zrakoplovnoj industriji Helena je preko 12 godina rukovodila većim i manjim pravnim timovima te bila odgovorna za pravna pitanja kao direktorica pravnih i regulatornih poslova i glavna pravna savjetnica u mobilnim, a kasnije i direktorica pravnih poslova u fiksnim elektroničkim komunikacijama, u vodećim društvima u domaćoj telekomunikacijskoj industriji.