Novi ciklus radionica – “Škola prava EU”

12:25 06/05/2021

U želji da svima koji se u svom poslu susreću s pravom i politikama Europske unije, a nisu stekli formalno obrazovanje iz tog područja, HDTP je osmislio „Školu prava EU“, ciklus od četiri radionice (webinara)*, kroz koje će se polaznici upoznati s temeljnim pitanjima prava EU-a, naučiti ga čitati i razumijevati, te primjenjivati u praktičnim slučajevima.

Ciklus obuhvaća četiri radionice/webinara:

  1. webinar „OSNOVE PRAVA EUROPSKE UNIJE“ – 28. 5. 2021.
  2. webinar „SUDSKA PRAKSA KAO IZVOR PRAVA EU I VRSTE POSTUPAKA PRED SUDOM EU“ – 18. 6. 2021.
  3. radionica/webinar „SLOBODA KRETANJA ROBA I USLUGA“ – početak listopada 2021.
  4. radionica/webinar „PRIMJENA PRAVA EU“ –  početak studenoga 2021.

Trajanje radionice: 3 sata uz kraću pauzu

Prijave za sudjelovanje u prvom webinaru u ovom ciklusu otvorene su do 25. svibnja 2021., a prijaviti se možete ovdje.

Ako član HDTP-a ostvaruje pravo na jednu ili više besplatnih radionica, a želi uplatiti cijeli ciklus, cijene su kako slijedi:

  • Cijena ciklusa ako imate pravo na 1 besplatnu radionicu: 1192,50 kn
  • Cijena ciklusa ako imate pravo na 2 besplatne radionice: 795,00 kn
  • Cijena ciklusa (odnosno 1 preostale radionice) ako imate pravo na 3 besplatne radionice: 397,50 kn

*Polaznik se može opredijeliti za pohađanje jedne ili više pojedinačnih radionica.