TRANSPORTER br. 7 – Tema broja, ožujak 2022.

Naslov:

Održivi zračni prijevoz

Autor:

  • Izv.
    prof. dr. sc. Iva Savić, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak:

Negativni…

Cjelovit tekst Teme broja dostupan je članovima HDTP-a.

Pročitajte više o članstvu u HDTP-u