Transeuropska prometna mreža: ka zelenijem, pametnijem i otpornijem prometu u Europi

11:21 13/12/2022

Početkom prosinca 2022. u Vijeću EU-a postignut je sporazum koji omogućuje Uniji da nastavi s izgradnjom održive i pametne transeuropske prometne mreže (TEN-T) koja povezuje 430 velikih gradova s ​​lukama, zračnim lukama i željezničkim terminalima. Prijedlog će također ojačati prometne veze s Ukrajinom i Republikom Moldavijom kako bi se povećao kapacitet ‘Ruta solidarnosti’, koje se koriste za uvoz i izvoz između obiju zemalja i EU-a. Tim sporazumom otvara se put usvajanju zakonodavnog prijedloga Europske komisije iz prosinca 2021. i njihovih izmjena i dopuna iz srpnja 2022.

Revidirana Uredba zahtijeva, na primjer, da TEN-T putničke linije dopuste vlakovima da putuju brzinom od 160 km/h ili brže do 2040. Poziva na više terminala za prekrcaj, poboljšani kapacitet rukovanja na teretnim terminalima, skraćeno vrijeme čekanja na željezničke granične prijelaze i duže vlakove kako bi se više tereta prebacilo na čistije načine prijevoza. Svih 430 velikih gradova duž mreže TEN-T morat će razviti planove održive urbane mobilnosti za promicanje mobilnosti s nultim emisijama te za povećanje i poboljšanje javnog prijevoza.

TEN-T mreža će doprinijeti postizanju EU-ovih ciljeva u području održive mobilnosti, pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji EU-a. U prijedlogu se utvrđuju jasni rokovi za dovršetak transeuropske prometne mreže: osnovna mreža trebala bi biti dovršena do 2030., novouvedena proširena osnovna mreža do 2040., a sveobuhvatna mreža do 2050.

Postignuti sporazum predstavljat će osnovu za rasprave između Komisije, Vijeća i Europskog parlamenta u okviru trijaloga. Parlament bi trebao finalizirati svoje stajalište početkom 2023. godine, otvarajući put za zaključivanje postupka suodlučivanja i usvajanje nove Uredbe o TEN-T-u krajem 2023. Nova bi Uredba trebala biti operativna od 2024. godine.

Više: Vijeće EU-a: priopćenje za medije, 5. 12. 2022.