Tin Aničić, mag. iur.

16:01 06/12/2022

Tin Aničić je za vrijeme studija bio demonstrator na katedrama radnog i socijalnog prava, a potom na katedri financijskog prava i financijske znanosti. Sudjelovao je na više studentskih natjecanja iz simuliranog suđenja (Moot Court), na regionalnom natjecanju simuliranog suđenja iz područja ljudskih prava te na Willem C. International Commercial Arbitration Moot-u. Između ostalog, dobitnik je Dekanove i Rektorove nagrade, kao i Dekanove pohvale za izvannastavne aktivnosti kojima se promiče ugled Fakulteta. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović pridružio se kao odvjetnički vježbenik 2019. godine. Tin sudjeluje u savjetovanju klijenata o statusnim i radnopravnim pitanjima, kao i u zastupanju u postupcima.

OBRAZOVANJE I KVALIFIKACIJE
Pravosudni ispit, s posebnom pohvalom
mag. iur., Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

JEZICI
hrvatski, engleski