Smjernice Europske komisije o sigurnom nastavku putovanja i obnovi europskog turizma

23:57 17/05/2020

Europska komisija objavila je 13. svibnja 2020. paket dokumenata koji obuhvaća smjernice i preporuke koje imaju za cilj pomoći državama članicama da postupno ukinu ograničenja putovanja i omoguće nastavak odvijanja turističkih djelatnosti, uz poštivanje potrebnih zdravstvenih mjera opreza.

Komisijin paket za turizam i prijevoz tako uključuje:

  • općenitu strategiju prema oporavku od 2020. nadalje,
  • zajednički pristup postupnoj i koordiniranoj ponovnoj uspostavi slobodnog kretanja i ukidanju ograničenja na unutarnjim granicama EU-a,
  • okvir za potporu postupnoj ponovnoj uspostavi prijevoza uz zajamčenu sigurnost putnika i osoblja,
  • preporuku čiji je cilj povećati privlačnost putnih vaučera za potrošače kao alternative povratu novca i
  • kriterije za postupnu i sigurnu ponovnu uspostavu turističkih djelatnosti te za razvoj zdravstvenih protokola za ugostiteljske objekte kao što su hoteli.

S obzirom da su sloboda kretanja i prekogranično putovanje ključni za turizam, Komisija smatra da, čim države članice uspiju smanjiti širenje virusa, općenita ograničenja slobodnog kretanja treba zamijeniti ciljanim mjerama.

Uspostavlja se zajednički okvir u smislu kriterija za razvoj zdravstvenih protokola za zaštitu gostiju i zaposlenika hotela i drugih smještajnih objekata. Kriteriji uključuju epidemiološke dokaze, dostatne zdravstvene kapacitete za lokalno stanovništvo i turiste, pouzdane kapacitete za nadzor, praćenje i testiranje te praćenje kontakata. U tom smislu trebale bi se koristiti i aplikacije za praćenje kontakata koje se pak moraju temeljiti na privoli, biti transparentne i privremene, upotrebljavati anonimizirane podatke, oslanjati se na tehnologiju Bluetooth te funkcionirati u svim državama članicama i na različitim operativnim sustavima.

Što se tiče usluga prijevoza, Smjernice sadržavaju općenita načela za sigurnu i postupnu ponovnu uspostavu putničkog prijevoza zračnim, željezničkim, cestovnim i vodnim putovima. Smjernice uključuju niz preporuka, npr. o ograničavanju kontakata između putnika i radnika u prijevozu te među samim putnicima, kao i o smanjivanju broja putnika ako je to izvedivo.

Nadalje, definirane su upute za uporabu osobne zaštitne opreme kao što su maske za lice te upute o odgovarajućim protokolima u slučaju da putnici pokazuju simptome zaraze koronavirusom. Osim toga, u smjernicama se daju posebne preporuke za svaku vrstu prijevoza te se poziva na koordinaciju među državama članicama u kontekstu postupne ponovne uspostave njihovih međusobnih veza. Također, ponovno se preporučuje uporaba vouchera kao privlačnija alternativa povratu troškova za otkazana putovanja.

Paketom je predviđen i paket državnih potpora za turistički i prometni sektor, a u okviru Europskog investicijskog fonda stavljeno je na raspolaganje do 8 milijardi eura za financiranje 100 000 malih poduzeća pogođenih krizom.

Najavljena je Europska konvencija o turizmu s institucijama Europske unije, turističkom industrijom, regijama, gradovima i drugim dionicima kako bi postavili temelje za budući održivi, inovativan i otporan europski turistički sektor – Europski program za turizam do 2050.

Više informacija, kao i sve dokumente Smjernica, možete pronaći ovdje.