Sažetak izlaganja: Tomislav Sadrić, mag.iur

Prekogranični prijevoz putnika vozilima do osam putnika u svjetlu hrvatskog i europskog prava

 Sažetak

 Politički i ekonomski integracijski procesi, otvaranje granica i uklanjanje barijera u prekograničnom poslovanju, združeni sa skokovitim razvojem suvremenih tehnologija, snažno utječu na poslovne modele kroz koje poduzetnici nude svoje usluge na tržištu. Ovaj trend nije zaobišao ni sektor prijevozničkih usluga pa u posljednje vrijeme dolazi do intenzivnih promjena na tržištu prijevoza putnika. Na tržištu se pojavljuju novi poduzetnici koji nude inovativne prijevozničke usluge, a istovremeno ne miruju ni stari tržišni takmaci, koji također žele iskoristiti sve benefite koje članstvo u Europskoj uniji i suvremene tehnologije pružaju.

Jedna od recentnih aktualnosti u tom kontekstu jest pitanje prekograničnog prijevoza putnika vozilima do osam putnika. Riječ je o vrlo atraktivnom obliku prijevoza, jer prijevoznicima omogućava rentabilan prijevoz putnika i u slučajevima manjih grupa putnika, kada upotreba standardnih autobusa i sličnih vozila ne bi bila isplativa.

No, budući da transportnim pravom Europske unije prijevoz putnika vozilima do osam putnika nije uređen na cjelovit način, u praksi se postavljaju pitanja je li takav prijevoz uopće dopušten, i ako jest, pod kojim uvjetima i uz koje pretpostavke. Upravo u cilju poticanja stručne i argumentirane rasprave, u izlaganju će se ova pitanja nastojati sagledati u svjetlu hrvatskog i europskog prava.

 

Životopis

Tomislav Sadrić diplomirao je 2015. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme studija obavljao je praksu u dva odvjetnička društva, te je bio član Pravne klinike pri Sveučilištu u Zagrebu i demonstrator na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo. Na posljednjoj godini studija Sadrić je nagrađen Rektorovom nagradom za samostalno izrađeni znanstveni rad „Prožimanje hrvatskog i kanonskog imovinskog prava na temelju ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske“. Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović d.o.o. pridružio se 2015. kao odvjetnički vježbenik, a 2017. godine položio je pravosudni ispit. U dosadašnjoj praksi pretežito se bavi građanskim i trgovačkim pravom, parnicama, upravnim postupcima i sporovima, te sudjeluje u pravnom savjetovanju stranaka iz financijskog i transportnog sektora. Samostalno ili u suautorstvu objavio je desetak znanstvenih i stručnih radova, te je izlagao na nekoliko međunarodnih skupova.