Sažetak izlaganja: Martina Prpić, LL.M

Novi regulatorni okvir za obavljanje autotaksi prijevoza u Republici Hrvatskoj

 Sažetak:

 Krajem 2015. godine pojava znatnog broja novih malih prijevoznika na tržištu prijevoza putnika osobnim automobilima aktualizirala je pitanje primjerenosti hrvatskog regulatornog okvira trenutnim potrebama prijevoznika i korisnika.

Novi prijevoznici na tržištu doveli su do značajnog pada cijena usluga prijevoza te posljedično do snažnog porasta potražnje za takvim uslugama. No, istovremeno je primijećeno da veliki broj novih prijevoznika ne ispunjava sve regulatorne zahtjeve za obavljanje autotaksi prijevoza koje su pred njih postavljali tada aktualni propisi.

Budući da se znatan broj tih regulatornih zahtjeva odnosio na različita javnopravna odobrenja bez kojih pružanje usluga prijevoza nije bilo dopušteno, opravdano se postavilo pitanje jesu li sva ta odobrenja potrebna, i predstavljaju li zapravo nepotreban administrativni teret koji guši poduzetništvo. Također, otvorilo se i pitanje postojanja konkurencije na tržištu prijevozničkih usluga, s obzirom da je broj dozvola u velikom broju slučajeva bio ograničen pa je ulazak novih konkurenata na tržište faktički bio onemogućen.

Zakonodavac je na postavljena pitanja odlučio odgovoriti liberalizacijom tržišta autotaksi usluga. Novim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu ulazak na tržište autotaksi usluga značajno je olakšan. No, istovremeno su postavljeni i određeni novi zahtjevi, prvenstveno radi povećanja sigurnosti korisnika autotaksi prijevoza.

U izlaganju će se dati pregled novog regulatornog okvira kojim je uređen autotaksi prijevoz, uz poseban osvrt na pojedina pitanja koja se u vezi novih propisa već pojavljuju u praksi.

Životopis

Martina Prpić odvjetnica je s višegodišnjim iskustvom i osnivač odvjetničkog društva Kovačević Prpić Simeunović d.o.o. Nakon završenog Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, završila je poslijediplomski studij međunarodnog poslovnog prava (LL.M.) na Central European University u Budimpešti. Odvjetnica Prpić redovito savjetuje domaća i strana društva o pitanjima prava društava, trgovačkog, radnog i upravnog prava, te zastupa klijente na sudu, u upravnim postupcima i postupcima javne nabave. Sudjelovala je u brojnim transakcijama stjecanja velikih i srednje velikih društava te vodila postupke dubinskih snimanja radi stjecanja društava u naftnoj, farmaceutskoj, glazbenoj i drugim industrijama. Odvjetnica Prpić je savjetovala i zastupala klijente u postupcima preuzimanja dioničkih društava, prijava koncentracija i drugim pravnim pitanjima tržišnog natjecanja i tržišta kapitala. Redovito objavljuje članke o arbitraži, tržištu kapitala i zaštiti tržišnog natjecanja.