Sažetak izlaganja: Dr.sc. Saša Šolman, mag.ing.

Novi zakon o prijevozu u cestovnom prometu – Stajališta ministarstva mora, prometa i infrastrukture kao predlagatelja zakona

Sažetak

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, kao središnje tijelo državne uprave zaduženo za područje cestovnog prometa te prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu, provodi kontinuiranu analizu prijevoznog tržišta i predlaže te usvaja mjere za poboljšanje stanja. Sukladno dobivenim rezultati predmetne analize, Ministarstvo je predložilo novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, koji je izglasan u Hrvatskom saboru dvotrećinskom većinom svih zastupnika krajem svibnja ove godine.

Novi ZPCP je donio niz reformskih mjera koje treba provesti, prvenstveno u dijelu javnog prijevoza putnika, pa tako i u autotaksi prijevozu putnika i u drugim oblicima javnog prijevoza putnika osobnim automobilima kapaciteta najviše 8+1 putničko mjesto. Reformske mjere se usmjerene u dva pravca: liberalizaciji prijevoznog tržišta i implementaciji javne usluge u sustavu županijskog linijskog prijevoza putnika.

U izlaganju će se dati presjek stajališta zakonodavca temeljem kojih su implementirana pojedina zakonska rješenja u praksi, očekivanja od primjene novih zakonskih rješenja i njihov utjecaj na prijevozno tržište, kao i smjernice budućeg razvoja prometnog sustava u dijelu prijevoza putnika u cestovnom prometu.

Životopis

Saša Šolman voditelj je Službe za cestovna motorna vozila u Sektoru cestovnog prometa u Upravi kopnenog prometa i inspekcije Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prije toga je bio voditelj Službe inspekcije cestovnog prometa u istom Ministarstvu, kamo je došao nakon petnaestgodišnje karijere u privatnom sektoru, gdje je obavljao različite poslove vezane za organizaciju i provedbu javnog autobusnog prijevoza u poduzeću „Presečki grupa“ iz Krapine. Diplomirao je i magistrirao na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na temu upravljanja kvalitetom u javnom prijevozu putnika u cestovnom prometu. Viši predavač je prometno – logističke grupe kolegija na Sveučilištu Libertas u Zagrebu te na Veleučilištu u Krapini. Objavio je preko 20 znanstvenih i stručnih radova iz područja cestovnog prometa, a u fokusu znanstvene aktivnosti mu je javni prijevoz putnika u cestovnom prometu kao i prijevoz putnika za vlastite potrebe.