Sažetak izlaganja: Dipl. oec. Matija Duić

Novi zakon o prijevozu u cestovnom prometu – iskustva i stajališta hrvatske obrtničke komore

Sažetak

Hrvatska obrtnička komora, kao krovna institucija koja okuplja 2500 subjekata koji se bave prijevozom putnika (najčešće kao taksi prijevoznici), aktivna je u analiziranju okvira u kojem se ova djelatnost obavlja te upozoravanju na uočene probleme. Iz tog razloga, od pojavljivanja aplikacije koja je na jednostavan način omogućavala obavljanje neregistrirane djelatnosti u ovome sektoru, HOK je upozoravao nadležne institucije da se Zakon mora striktno provoditi kako bi se izbjegli problemi na tržištu.

Prema mišljenju HOK-a, novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. donesen je bez adekvatne uključenosti stručnih sudionika, s rješenjima koja nisu dugoročno održiva, i koja će, zbog štete učinjene u određenom sektoru, u dogledno vrijeme zahtijevati izmjene, a moguće i povratak na prijašnja rješenja (npr. mogućnost lokalne samouprave da regulira promet na svojem području).

U izlaganju će se dati iznijeti problematika koja je prethodila donošenju Zakona, analiza dvojbenih rješenja sadržanih u Zakonu i problemi u primjeni zakonskih rješenja na terenu.

Životopis

Matija Duić diplomirani je makroekonomist. Zadnjih pet godina radi u Hrvatskoj obrtničkoj komori kao savjetnik za organizaciju rada strukovnih grupacija komore (cehova). Duić se specijalizirao u području prometa i graditeljstva te kao član radne grupe aktivno sudjeluje u izradi krovnih propisa u tim djelatnostima.