Prof. Radionov u Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora

10:36 08/02/2021

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predstojnica Katedre za pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP) imenovana je članicom Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu desetog saziva Hrvatskoga sabora.

Odbor je nadležan za poslove utvrđivanja i praćenja provođenja politike, a u postupku donošenja zakona i drugih propisa ima prava i dužnosti matičnoga radnog tijela u području pomorstva, prometa i infrastrukture te zaštite mora od onečišćenja s brodova.

Sudjelovanjem u radu ovog saborskog Odbora prof. Radionov imat će priliku dodatno afirmirati interese transportne industrije u postupcima donošenja propisa u tom području.

Više:
Hrvatski sabor: Radna tijela: Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu