Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović

15:23 03/12/2018

Kratki životopis

Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović redovita je profesorica u trajnom zvanju pomorskog i općeprometnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirala 1994. godine, magistrirala 1998. te doktorirala 2002. godine na temu „Odgovornost kopnenog prijevoznika za štetu“.

Od osnutka 2016. g. predsjednica je Hrvatskog društva za transportno pravo, te članica više stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu. 1999. godine položila je pravosudni ispit.

Usavršavala se na nekim od vodećih međunarodnih institucija u području međunarodnog trgovačkog, transportnog i kaznenog prava (Hamburg, Rodos, Aix-en-Provence, Torino, Firenze, Edinburgh, Freiburg). Objavila je dvije knjige u koautorstvu, više poglavlja u knjigama te preko 30 znanstvenih i stručnih radova u području cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prava, europskog prometnog prava i prava transportnog osiguranja u vodećim domaćim i stranim publikacijama.

Kao voditelj ili istraživač sudjelovala je na četiri znanstvena istraživačka projekta. Sudjelovala je u nekoliko radnih skupina za izradu zakona, a redovito djeluje i kao neovisni konzultant industrije prijevoza i osiguranja. Predaje više kolegija iz područja pomorskog prava, prava kopnenog i zračnog prometa i prava osiguranja na dodiplomskoj i poslijediplomskoj razini na matičnom fakultetu, te povremeno kao gost predavač predaje i na prestižnim međunarodnim fakultetima.

Redovita je članica Akademije pravnih znanosti Hrvatske, gdje obnaša dužnost glavne tajnice. Govori engleski, francuski, njemački, talijanski i španjolski jezik.