Potpisana deklaracija o budućnosti SES-a

11:04 12/09/2019

Na konferenciji o budućnosti jedinstvenog europskog neba (Single European Sky – SES) koja se upravo održava u Bruxellesu sinoć (11. rujna 2019.) je potpisana zajednička deklaracija svih dionika koja bi trebala zacrtati daljnji pravac u razvoju, kako operativnom tako i regulatornom, digitalnog jedinstvenog europskog neba.

Prepoznavši ozbiljne probleme s kapacitetom i negativne učinke ne samo na operatore zrakoplova već i za putnike i sam okoliš, deklaracijom se još jednom utvrđuju sigurnost i zaštita kao prioriteti i naglašava važnost Network Managera u optimizaciji funkcioniranja mreže. S obzirom na razvoj novih tehnologija, digitalizaciju, nove vrste zrakoplova, ali i pojavu dronova, koja u budućnosti mora biti kadra u obzir uzeti različite vrste korisnika zračnog prostora, ističe se nužnost fleksibilnosti i otpornosti ATM mreže, kao i veće fokusiranosti na korisnike. Stoga ATM u budućnosti mora funkcionirati kao potpuno integrirani sustav, sa centralnom ulogom Network Managera kroz primjenu zajedničkog odlučivanja svih dionika i uzimajući u obzir operacije i na tlu i u zraku s obzirom da se operacije u zraku ne mogu sagledavati odvojeno od onih na zračnoj luci.

Deklaracija također predviđa i nužan dijalog sa socijalnim partnerima, s obzirom na očekivane promjene u tehnološkom aspektu ATM mreže koji će neminovno dovesti i do promjene u ulozi radne snage u cijelom procesu. Navedene promjene dovest će, smatraju potpisnici, i do promjena u regulatornom okviru, ponajprije u zahtjevima za osposobljavanje i licenciranje involviranog zrakoplovnog osoblja.

Sljedeći koraci su implementacija tranzicijskog akcijskog plana o strukturi zračnog prostora, proaktivnija uloga u implementaciji mjera za poboljšanje ATM mreže, razvijanje hodograma glede utjecaja ljudskog faktora na tranziciju u digitalno ATM okruženje i posljedične promjene u budućim zahtjevima za pilote, kontrolore, ATSEP i druge skupine osoblja.

Zaključno, deklaracijom se pozivaju europske institucije na pojednostavnjenje regulatornog okvira i reorganizaciju institucionalnog okvira koji bi omogućio bolji i učinkovitiji rad u budućnosti.