Plan za zrakoplovnu sigurnost

17:44 04/03/2020

Europska agencija za zrakoplovnu sigurnost (EASA) objavila je u suradnji s državama članicama i zrakoplovnom industrijom petogodišnji plan za zrakoplovnu sigurnost za države članice, razvijen kako bi čim više odgovarao portfelju sigurnosnih rizika što ih je EASA prezentirala u svojoj godišnjoj reviziji sigurnosti za 2019. godinu.

Osnovna svrha plana je daljnji razvoj zrakoplovne sigurnosti te zaštita okoliša  unutar rastuće avio-industrije, istovremeno osiguravajući ravnopravne uvjete, učinkovitost i uravnoteženost u regulatornim procedurama te mogućnost razvoja novih tehnologija i inovativnih rješenja.

180 inicijativa što ih plan sadrži obuhvaćaju aktivnosti usmjerene na poboljšanje upravljanja zračnim prostorom, otkrivanje prijetnji za kibernetičku sigurnost, te razvoj sigurnosnih zahtjeva u području zemaljskih usluga.

Temeljem EASA-inog plana svaka država članica – vodeći se zadaćama država članica kao smjernicama zajedno sa osnovnim rizicima identificiranim u samom planu relevantnim za svaku državu – prilagođava svoj Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu.

Smjernice iz plana ne moraju nužno biti implementirane od strane država članica ukoliko države članice dobro obrazlože zašto iste nisu uvrstile u svoj Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu.

U Republici Hrvatskoj Povjerenstvo za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu razvija, implementira, održava i stalno unapređuje strategije i procese kako bi se aktivnosti u civilnom zrakoplovstvu na teritoriju i u zračnom prostoru Republike Hrvatske održavale na najvišoj mogućoj razini te je odgovorno da u ime Vlade Republike Hrvatske predlaže i prati implementaciju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu dok Vlada RH isti donosi. 

Više: The European Plan for Aviation Safety (EPAS 2020-2024), EASA, 2019