Osvrt na radionicu o zaštiti podataka i upravljanju kibernetičkim rizicima u transportnoj industriji

07:52 24/05/2019

Dana 17. svibnja 2019. u Hrvatskom uredu za osiguranje održana je radionica na temu “Zaštita podataka i upravljanje kibernetičkim rizicima u transportnoj industriji” u organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo. Na radionici su sudjelovali domaći i strani stručnjaci iz područja informacijske sigurnosti, predstavnici osiguravajućih društava, transportnog sektora te pravnici specijalizirani za transportno pravo.

Nakon uvodnog govora dr. sc. Nikolete Radionov, profesorice s Pravnog fakulteta u Zagrebu i g. Hrvoja Paukovića , direktora Hrvatskog ureda za osiguranje, prvo izlaganje održala je Danijela Simeunović, odvjetnica i partnerica u Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović d.o.o., na temu Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka. U izlaganju je dan opći pregled navedene Uredbe, njezino polje primjene, osnovni pojmovi koji se u njoj susreću te izazovi koji se susreću u praksi u pogledu njezine primjene. Prvo je izlaganje bio dobar uvod u ostatak radionice.

Uslijedilo je izlaganje pravnika Gordana Gardašanića, višeg specijalista za osiguranje i pravne poslove u Croatia osiguranju d.d., koji je objasnio pojam kibernetičkog kriminala, njegov povijesni razvoj počevši od 80-ih godina prošlog stoljeća te probleme koje donosi suvremena tehologija.

Nastavno na temu kibernetičkog kriminala, dr. sc. Daniel Bara,  poslovni savjetnik za financijsku industriju i usklađenje s GDPR regulativom u BCC Services društvu i svjetski prepoznat stručnjak, ukazao je na nedostatak svijesti o cyber sigurnosti kroz prikaz velikog broja slučajeva proboja sigurnosne infrastrukture u raznim granama transportnog sektora. Nadalje, naglasio je  potrebu ulaganja u tehnologiju i ljudske resurse, podizanjem razine svijesti o opasnosti koje sa sobom donosi nova tehnologija.

Radionicu je zatvorila mr. sc. Katarina Sunara, direktorica pomorskih i transportnih osiguranja u Ano d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, izlaganjem o cyber rizicima u kontekstu osiguranja, razvoju cyber osiguranja i osiguranja, procjeni cyber rizika te opsegu pokrića. U izlaganju je ukazala na nisku razinu svijesti u Hrvatskoj za potrebom pribavljanja polica cyber osiguranja, i na činjenicu da ih hrvatska osiguravajuća društva nisu još razvila.