Osnovano Savjetodavno vijeće CMR-a u Rouenu

15:13 19/10/2022

Od 12. do 14. listopada 2022. u Rouenu, Francuska, održan je osnivački skup Savjetodavnog vijeća Konvencije o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR). Savjetodavno vijeće CMR-a (Advisory Council CMR) čini deset uglednih međunarodnih stručnjaka u području prava cestovnog prometa i CMR konvencije, među kojima istaknuto mjesto zauzima i prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, predsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo.

Savjetodavno vijeće CMR osnovano je po uzoru na Savjetodavno vijeće Konvencije o međunarodnoj prodaji robe (AC CISG) osnovanom 2001. godine, koje već više od 20 godina uspješno radi na ujednačavanju primjene CISG konvencije na međunarodnoj razini.

Osnovano s istim ciljem, Savjetodavno vijeće CMR-a analizirat će sudsku praksu u više od 50 država članica CMR konvencije i davati jedinstvena tumačenja odredaba CMR-a, s ciljem ujednačavanja primjene CMR-a na čitavom području njezina važenja, što je i glavni cilj svakog međunarodnog ugovora. Ta će tumačenja, kritički osvrti na postojeću praksu i savjeti biti pravno neobvezujućeg karaktera za nacionalne sudove, ali će snagom stručnog autoriteta Savjetodavnog vijeća CMR-a, kao i prateće argumentacije, zacijelo pozitivno utjecati na trendove u praksi i pomoći sucima u donošenju odluka u skladu s najboljim praksama međunarodnog javnog prava.