Održana tribina o novim izazovima za autotaksi i prijevoz vozilima do osam putnika prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu 2018.

12:32 01/10/2018

U organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo (HDTP) i Hrvatske obrtničke komore (HOK) u Zagrebu je 25. rujna 2018. održana tribina pod nazivom “Autotaksi i prijevoz vozilima do osam putnika prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu 2018: novi izazovi“. Kao uvodničari na tribini su sudjelovali Martina Prpić i Tomislav Sadrić iz Odvjetničkog društva Kovačević, Prpić i Simeunović, dr. sc. Saša Šolman iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH, te Matija Duić iz Hrvatske obrtničke komore.

U svom uvodnom izlaganju pod naslovom „Novi regulatorni okvir za obavljanje autotaksi prijevoza u Republici Hrvatskoj” odvjetnica Martina Prpić osvrnula se na tri najvažnije novine što ih je donio novi zakon u području autotaksi prijevoza: novu definiciju autotaksi prijevoza; promijene vezane uz dozvole; te novine vezane uz uvjete za izdavanje licencija za autotaksi prijevoz. Zakon predviđa i mogućnost da strani prijevoznik obavlja djelatnost autotaksi prijevoza ako je to uređeno međunarodnim ugovorom i pod uvjetima iz takvog ugovora.

Na temu prekograničnog prijevoza putnika vozilima do osam putnika u svjetlu hrvatskog i europskog prava osvrnuo se Tomislav Sadrić te pojasnio kako se radi o prijevozu vozilima kapaciteta 7+1 i 8+1 (idealan za prijevoz manjih skupina putnika), a koje je već duže vrijeme u fokusu javnosti i struke zbog neuređenosti propisa kao i zbog važnosti te vrste prijevoza za Hrvatsku kao turističku zemlju. Sve je veća potražnja za tzv. tailor-made uslugama, a u Hrvatskoj je još uvijek prijevoz putnika moguće obavljati samo u okviru vrsta prijevoza predviđenih Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, a koji ne predviđa neke nove modele. U svom se izlaganju Tomislav Sadrić osvrnuo i na povremeni prijevoz kao prostor za fleksibilnije pružanje usluga, pri čemu je istaknuo kako se pravna nesigurnost i problemi pojavljuju u aspektu povremenog međunarodnog prijevoza.

Treći uvodničar, dr.sc. Saša Šolman govorio je o novom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu pri čemu je predstavio stajalište Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH kap predlagatelja zakona. Taj je zakon specifičan u mnogim aspektima pa tako i u razlozima donošenja među kojima je najvažnija implementacija novih europskih propisa iz područja cestovnog prometa koji donose reformu prijevoznog tržišta. Najznačajnije su reforme u području javnog prijevoza putnika, liberalizaciji autotaksi prijevoza, javnom županijskom linijskom prijevozu kao javnoj usluzi, usklađivanju voznih redova u međužupanijskom prijevozu, pružanju kolodvorskih usluga na autobusnim kolodvorima, prijevozu putnika za vlastite potrebe, uvođenju dva nova instituta: mikro prijevoz i integrirani prijevoz putnika te potpunoj reformi prekršajnih odredaba.

Posljednji uvodničar g. Matija Duić osvrnuo se u svojem izlaganju na sporne odredbe Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i pripadajućih pravilnika te primjenu Zakona u praksi. Jedna od tema koju je otvorio su aplikacije (poput aplikacije Uber) koje su omogućile ekonomiju dijeljenja u RH, ali i drugim zemljama EU i koje su unijele fundamentalne promjene u način poslovanja. Kada se Uber 2015. godine pojavio na tržištu RH dogodio se niz promjena. U RH je to rezultiralo pružanjem usluga (Uber pop) bez usklađivanja sa zakonskim propisima te se u godinu i pol pojavio 3-4 puta veći broj pružatelja autotaksi prijevoza Uberom bez dozvole i licencije nego registriranih autotaksi prijevoznika. Novi zakon u taksi prijevozu, osim usklađivanja s europskim propisima, nije donio nikakva nova rješenja, osim dva fundamentalna – alternativne mogućnosti korištenja aplikacije i oduzimanje prava lokalnoj samoupravi da uređuje promet na svojem području.

Sva su izlaganja potaknula živu raspravu u kojoj je publika postavila niz relevantnih pitanja. Pojašnjenja, stavovi i mišljenja sudionika tribine pridonijeli su boljem razumijevanju trenutačnog stanja i dala jasniji pogled u budućnost ovog izuzetno bitnog pravnog područja. Također, ova je tribina prva u nizu aktivnosti HDTP i HOK-a usmjerenih na pružanje aktualnih i relevantnih poslovnih informacija članstvu obaju udruga.