Održana skupština HDTP-a

14:10 28/02/2020

Dana 21. veljače 2020. godine u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je 4. redovita i ujedno izborna skupština Hrvatskog društva za transportno pravo. Na skupštini su jednoglasno usvojeni: zapisnik 3. redovite skupštine HDTP-a održane 21. veljače 2019. godine, Izvješće o radu Upravnog odbora HDTP-a za 2019. godinu, Izvješće o radu HDTP za 2019. godinu, Završni račun HDTP-a za 2019. godinu i Izvješće Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog povećanja broja članova Upravnog odbora s tri na pet. Za predsjednicu Upravnog odbora izabrana je prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, za potpredsjednicu dr. sc. Iva Savić, za tajnicu Danijela Simeunović M.E.S. te su za članove izabrane Ana Kapetanović, dipl. iur. i Helena Kokot, dipl.iur.

Za članove Nadzornog odbora jednoglasno su izabrane Irena Kota, Katarina Sunara te prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

Jednoglasno je usvojen prijedlog plana rada i financijskog plana HDTP-a za 2020. godinu te je izglasan prijem novih članova u Društvo.

Članovi Društva su također upoznati s novom web stranicom i dostupnim sadržajima te se raspravljalo o raznim temama među kojima je i 3. Intranslaw konferencija 2021. godine.

Nakon zaključene Skupštine, druženje se nastavilo u ugodnoj atmosferi restorana Vodnjanka.