Održana Skupština HDTP-a

14:59 28/02/2023

Hrvatsko društvo za transportno pravo održalo je 17. veljače 2023. u Zagrebu u restoranu Vodnjanka sedmu redovitu skupštinu na kojoj je sa članicama Upravnog odbora te Nadzornog odbora Društva prisustvovalo ukupno 19 članova Društva.
Sva podnesena izviješća za 2022. godinu o radu Društva, radu Upravnog odbora, izviješa Nadzornog odbora i podnošenja završnog računa Društva su odobrena jer je ocijenjeno da je Društvo poslovalo pozitivno i uspješno. Primljena su tri nova člana Društva, fizičke osobe, te se raspravljalo o planiranom poslovnom planu i budžetu Društva za 2023. godinu te o visini članarine od 2024. godine nadalje.

Naime, članovima je prezentiran detaljan plan aktivnosti Društva tijekom 2023. godine koji uključuje daljnju redovnu pripremu i izlazak e-glasila Društva Transporter i općenito daljnji razvoj sadržaja mrežnih stranica Društva. Izložen je i plan aktivnosti s novim ciklusom radionica kao što su „Osnove prava Europske unije“,  „Pravo tržišnog natjecanja i državne potpore“, ali i radionicama s novim temama kao što su „Tržište i pravo prijevoza unutarnjim plovnim putevima” te  „Radno-pravni izazovi u zračnom prometu“ s posve novim suradnicima kao što je primjerice European Labour Agency (ELA). 
Društvo planira ponuditi članovima i ne-članovima i kratka ad hoc predavanja s diskusijom (uživo ili on-line) vodećih stručnjaka na određenu aktualnu temu iz područja djelovanja Društva, kao i in-house radionice trajnog usavršavanja sukladno zaprimljenim zahtjevima i upitima o čemu će još sigurno biti više riječi i kroz vijesti Društva.
Na kraju, obaviještavamo vas da je donesena odluka o povećanju članarine članova Društva zbog značajnog rasta troškova u svim segmentima poslovanja i života i postojeće visoke inflacije, ali s primjenom plaćanja novih članarina od 2024. godine nadalje. Nakon rasprave s prisutnim članovima odlučeno je da je iznos članarine za članove fizičke osobe 35 eura, a za pravne osobe, ovisno o veličini i kategoriji pravnih osoba, nove članarine od 2024.g. iznose 120 eura za člana kategorije S, 350 eura za člana kategorije M te 600 eura za člana katergorije L.