Održana radionica o novoj Direktivi EU o paket aranžmanima

11:46 03/10/2018

U organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo i Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) u Zagrebu je 1. listopada 2018. održana radionica na temu “Utjecaj nove direktive EU o paket aranžmanima na poduzetnike uključene u pružanje usluga prijevoza i transportnog osiguranja» čime je nastavljena uspješna suradnja između HDTP-a i HUO-a.

Radionicu su vodili prof. dr. Jasenko Marin s Pravnog fakulteta u Zagrebu i mr. sc. Hrvoje Pauković, direktor HUO-a koji su zainteresiranu stručnu javnost upoznali s novom europskom Direktivom i izazovima što ih ona donosi, posebno se osvrnuvši na odnos prema putniku kao potrošaču i korisniku njihovih usluga.

      

  

Polaznici radionice u prvom su dijelu upoznati s pitanjima predugovaranja i ugovaranja paket aranžmana, izmjenom, raskidom i izvršenjem ugovora te s odgovornosti organizatora paket aranžmana prema novoj europskoj Direktivi i njezinom odnosu prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu (ZPUT) i Zakonu o zaštiti potrošača koji se u određenim slučajevima također primjenjuju.

Polaznicima su kroz zakonske odredbe i praktične primjere izložene sve promjene koje nova direktiva donosi, među kojima i dinamički paket aranžman koji putovanje individualizira po željama kupca kao novinu koju dosadašnja direktiva nije poznavala.

U drugom dijelu radionice polaznicima je predstavljeno novo pravno uređenje paket aranžmana iz perspektive osiguravatelja čime je zaokružena kritička cjelina novina koje se uvode u naš pravni sustav.

O važnosti ove radionice govori i podatak da je u 2017. godini u organizaciji domaćih turističkih organizacija putovalo više od 1.100.000 stranih i nešto više od 570.000 domaćih turista. Imajući u vidu značaj turističkoga sektora u Republici Hrvatskoj kao i učestale izmjene relevantnog pravnog okvira, potvrđuje se potreba za konstantnim stručnim usavršavanjem upravo o novinama u tom izuzetno važnom pravnom području.
Hrvatsko društvo za transportno pravo time uspješno nastavlja niz edukativnih radionica namijenjenih različitoj publici, aktivno prateći aktualnosti i novine u području transportnog prava i srodnih djelatnosti.