Održan webinar “Ugovor o prijevozu cestom kao formalni ugovor u novom ZPCP-u”

21:22 23/10/2020

U organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo održan je u petak, 23. listopada 2020. godine webinar pod nazivom “Ugovor o prijevozu cestom kao formalni ugovor u novom ZPCP-u: novi problemi za prijevoznike i osiguratelje?“, kao dio ciklusa radionica “Kopneni prijevoz”.

Webinar je organiziran s ciljem upoznavanja polaznika s novelom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu iz 2018. godine koja je uvela obvezu sklapanja svih ugovora o prijevozu cestom u pisanom obliku, uključujući prijevoz tereta i prijevoz putnika u svim vrstama prijevoza – taksi prijevoz, javni gradski prijevoz, linijski prijevoz itd. Webinar su vodile prof. dr. sc. Nikoleta Radionov s Pravnog fakulteta u Zagrebu, predsjednica Hrvatskog društva za transportno pravo i Petra Ninić Tafra, viša specijalistica za usklađenost u CROATIA osiguranju d.d.

Članak 97. ZPCP-a, koji je po prvi puta 2018. godine u hrvatsko zakonodavstvo uveo formalizam, odnosno obvezni pisani oblik za apsolutno sve ugovore o prijevozu cestom, otvara pitanje usklađenosti načina rada prijevoznika u praksi sa zakonodavnom obvezom – ugovorom u pisanom obliku. Uz raspravu s predstavnicima prijevoznika, zaključilo se kako je iznimno teško, ako ne i posve neizvedivo u svim vrstama prijevoza sklapati ugovor u pisanom obliku kako to zahtijeva čl. 97. ZPCP-a te kako prijevoznici trenutno sklapaju ugovore o prijevozu isključivo u usmenom obliku, koji time nisu u skladu sa ZPCP-om te su ništetni. Zaključci su proizašli nakon detaljne rasprave o mogućnostima da se teretni list i vozna karta, koji su samo dokazi o sklopljenom ugovoru sukladno ZPCP-u, proglase ugovorima u pisanom obliku.

Bitno pitanje koje se ovakvim uređenjem nameće jest i izvanugovorna odgovornost prijevoznika u slučaju ništetnosti ugovora o prijevozu, kao posljedice neusklađenosti s obveznom pisanom formom iz čl. 97. ZPCP-a. Dakle, uslijed nepraktičnog pravnog okvira, osim prekršajnih sankcija, prijevoznici bi, uslijed proglašenja ugovora ništetnim, odgovarali po načelima izvanugovorne odgovornosti (bez limita) za svu prouzročenu štetu. Zatim se raspravila i uloga osiguratelja, odnosno rizici koji su u pokriću prema trenutnim općim uvjetima osiguratelja, posebice uzimajući u obzir načela izvanugovorne odgovornosti iz čega se zaključilo kako prema većini uvjeta od profesionalne odgovornosti u opseg pokrića ne ulazi i eventualna izvanugovorna odgovornost prijevoznika, uslijed ništetnosti ugovora o prijevozu.

Na kraju radionice, izlagači su posebno naglasili kako prijedlog za izmjenu i dopunu ZPCP 2020. ne obuhvaća i izmjenu spornog čl. 97. ZPCP-a, već se izmjene rade isključivo s ciljem usklađivanja s Direktivom 2018/645 koja se odnosi na vozače. Stoga su svi sudionici pozvani da se uključe u e-savjetovanja i svojim komentarima pridonesu pokušajima razmatranja i izmjene čl. 97. zbog svih problema koji proizlaze iz predmetnog članka u praksi.

Na radionici su sudjelovali prijevoznici, odvjetnici, suci te osiguratelji iz Hrvatske i Srbije, što je pridonijelo raznovrsnosti rasprave i razmjeni mišljenja o novom zakonodavnom uređenju.

Foto: © HDTP, 2020.