Održan okrugli stol o pretovaru vozila u teretnom prijevozu

09:57 24/05/2023

Hrvatsko društvo za transportno pravo i Hrvatska obrtnička komora organizirali su 27. travnja 2023. godine okrugli stol na temu „Pretovar vozila u cestovnom teretnom prijevozu i pravni položaj prijevoznika“, na kojemu je ponovno otvorena rasprava o ovom gorućem pitanju. Nazočne je pozdravio predsjednik HOK-a g. Dalibor Kratohvil, koji je istaknuo predanost nove uprave HOK-a u suočavanju s novim, ali i naslijeđenim problemima industrije cestovnog prijevoza, kao i želju za njihovim stručnim, organiziranim, ali i energičnim rješavanjem.

Kao podlogu za raspravu i rad okruglog stola, uvodno izlaganje održala je prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica HDTP-a, predstavivši rezultate svog znanstvenog istraživanja provedenog početkom 2023. g. u kojemu su analizirane odredbe o prekršajnoj odgovornosti za pretovar cestovnih vozila pet (nasumično odabranih) stranih pravnih poredaka: Njemačke, Francuske, Španjolske, Velike Britanije i Turske. S iznimkom Velike Britanije, sve navedene države prekršajnu odgovornost za pretovar vozila stavljaju (samostalno i pojedinačno) na prijevoznika i pošiljatelja tereta, kojega se identificira iz podataka iz (obavezno izdanog) teretnog lista koji prati teret. Iz ovih novih saznanja slijedi da je hrvatsko rješenje, prema kojemu je, temeljem odredaba Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odgovoran isključivo prijevoznik, zastario i nije u skladu s – očito – široko prihvaćenim modelom normiranja pretovara u zemljama EU-a, kao i okruženja s jakom i razvijenom industrijom cestovnog prometa.

Na podlozi ovih podataka, rad okruglog stola nastavljen je uz sudjelovanje ključnih dionika u ovoj raspravi – predstavnika resornih ministarstva: Ante Gašpar iz Službe prometne policije Ministarstva unutarnjih poslova, Zoran Vogrin iz Uprave za cestovni promet, cestovnu infrastrukturu i inspekciju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te Željko Čičak iz tvrtke RALU LOGISTIKA ispred Hrvatske gospodarske komore i Ivan Miličić, predsjednik  Ceha prijevoznika HOK-a.

Kako bi došlo do izmjene postojećeg stanja u praksi, posebno domaćeg cestovnog prijevoza tereta, sudionici skupa smatraju da je potrebno nadležne institucije jedinstvenim stavom potaknuti na izmjene zakonskih propisa koje će značajno smanjiti raširenost pretovara vozila kao štetne, opasne i za društvo u cjelini izrazito nepovoljne poduzetničke prakse; na razini strukovnih udruga potaknuti nadležne institucije na izmjene zakonskih propisa koje će značajno smanjiti raširenost pretovara vozila kao štetne, opasne i za društvo u cjelini izrazito nepovoljne poduzetničke prakse; hitno krenuti u izmjenu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu kvalitetnim uređenjem ugovora o prijevozu u cestovnom prometu koji će biti usklađen s odredbama CMR konvencije i u pogledu odgovornosti prijevoznika za povredu ugovora o prijevozu robe cestom kao posljedice pretovara ili krenuti s izradom potpuno novog Zakona o ugovorima u prijevozu; na temelju donošenja izmjene i dopune Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ili donošenja novog Zakona o ugovorima u prijevozu nužno je izmijeniti Zakon o sigurnosti prometa na cestama uvođenjem zajedničke prekršajne odgovornosti prijevoznika i pošiljatelja ili druge osobe koju je on ovlastio za obavljanje utovara vozila za pretovar vozila ili nepravilno slaganje robe koje utječe na sigurnost vozila; i konačno, temeljem zakonski definiranih ugovora u prijevozu sačiniti jedinstveni obrazac teretnog lista za domaći prijevoz koji će pod određenim propisanim uvjetima biti dostupan prijevoznicima i obavezan u primjeni.