Novosti o izradi izmjena i dopuna Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu

20:46 09/03/2023

Radna skupina MMPI-ja za izradu Izmjena i dopuna Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu iz 1996. godine održala je 1. ožujka 2023. svoj prvi sastanak. Članovi Radne skupine iz MMPI-a istaknuli su da je na razini MMPI-ja kao predlagatelja dogovoreno da se ide u izradu izmjena i dopuna postojećeg zakona, a ne u izradu novog propisa.

Nadalje, istaknuto je da je potrebno uskladiti ZUPŽP s COTIF-om iz 1999., te s pravnom stečevinom EU-a, kao i provjeriti jesu li odredbe o pravima putnika adekvatno regulirane Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu, ili je potrebno iste nadopuniti.

Novim je izmjenama potrebno u cijelosti drugačije regulirati odredbe o teretnom prijevozu, jer iste nisu regulirane ranije navedenim propisom, te su na sasvim drugačiji način (u skladu s monopolističkim tržištem) uređene postojećim tekstom ZUPŽP-a.

Istaknuta je potreba kvalitetne regulacije digitalne razmjene podataka u skladu s Uredbom br. 2020/1056 o elektroničkim informacijama o prijevozu tereta, kao i stavke vezane uz carinske isprave.
Članovi skupine iz redova prijevoznika ističu nekvalitetno postojeće uređenje odredaba vezanih uz naknadu štete na robi, kao i s time povezane problematike obveznog osiguranja odgovornosti prijevoznika. Članovi Radne skupine suglasni su da je potrebno izvršiti bitne terminološke izmjene u odnosu na postojeći propis, kao i usvojiti komparativni pristup u izradi nacrta novih rješenja, usporedbom uređenja u drugim zemljama, kako bi se pojednostavnilo i harmoniziralo poslovanje unutar EU-a, kao i prema trećim zemljama.

Članovima Radne skupine ostavljen je rok do 1. travnja za dostavu prijedloga izmjena i dopuna postojećeg teksta ZUPŽP-a iz 1996., nakon čega će biti zakazan idući sastanak.Podsjetimo, rad na noveliranju ovog propisa inicirao je HDTP na Okruglom stolu održanom 28. travnja 2022. godine o potrebi donošenja novog ZUPŽP-a, nakon čega je MMPI u kolovozu iste godine oformio Radnu skupinu čija članica je i predsjednica HDTP-a prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović, dok ostali članovi predstavljaju širok dijapazon zainteresiranih dionika u sektoru: MMPI, HŽ-Infrastruktura, HAKOM, HUP, HŽ-Cargo i HGK.