Jednostavnija upotreba digitalnih informacija o prijevozu tereta

10:48 06/06/2019

Vijeće Europske unije postiglo je 6. lipnja 2019. dogovor o prijedlogu Europske komisije kojim se planira uspostaviti ujednačen pravni okvir za uporabu elektroničkih informacija o prijevozu tereta u svim vrstama prijevoza. Taj bi korak trebao povećati učinkovitost prometnog sektora, ponajprije stoga što će poduzetnicima koji djeluju u tom gospodarskom segmentu biti omogućena dostava podataka i dokumenta vezanih uz prijevoz u elektroničkom obliku.

U skladu s općim pristupom Vijeća od svih će se relevantnih javnih tijela zahtijevati da prihvate elektronički dostavljene informacije, pri čemu će poduzeća koja to žele informacije i dalje moći dostavljati u papirnatom obliku.

U roku od tri godine nakon stupanja na snagu novih propisa Komisija će donijeti zajedničke tehničke specifikacije kako bi osigurala interoperabilnost različitih informatičkih sustava i rješenja koja se upotrebljavaju za razmjenu informacija o prijevozu tereta. Tim će se specifikacijama utvrditi i zajednički postupci i detaljna pravila za pristup informacijama te njihovu obradu od strane nadležnih tijela kako bi se osigurala jedinstvena primjena propisa.

Trenutačno većina poduzeća za prijevoz tereta i drugih dionika u prijevoznom poslovanju upotrebljava papirnate dokumente. Glavna prepreka široj upotrebi digitalnih prijevoznih isprava prilično je nizak i promjenjiv stupanj u kojem različita tijela prihvaćaju digitalne dokumente. Ne postoji usklađen pravni okvir, a upotrebljava se velik broj različitih neinteroperabilnih informatičkih sustava za razmjenu informacija.

Vijeće je u tekst koji je sastavila Komisija unijelo niz pojašnjenja, na primjer u pogledu opsega, zahtjeva i odgovornosti svih uključenih strana. Pojednostavljene su odgovornosti država članica u vezi s praćenjem i izvješćivanjem te je prijelazno razdoblje produljeno s četiri na šest godina.

Tekst koji je danas odobren predstavlja stajalište Vijeća u pogledu pregovora s Europskim parlamentom. Konačni tekst morat će odobriti Vijeće i Parlament.

Više: