Jasenko Marin

Prof.dr.sc. Jasenko Marin predaje kolegije iz prava osiguranja i transportnog prava na diplomskim i poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je udžbenika iz područja pomorskog prijevoza putnika na poslijediplomskom studiju i recenzent tri udžbenika iz transportnog prava i prava osiguranja. U uglednim međunarodnim i domaćim publikacijama objavio je  više desetaka  znanstvenih i stručnih radova transportno-osigurateljne tematike.

Od 2014. do 2018. obavljao je dužnost pravobranitelja na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je jedan od osnivača  i prvi predsjednik Hrvatske udruge za pravo osiguranja.

Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo, kao i nadzornog odbora Hrvatskog društva za transportno pravo. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom kao i za sporove bez međunarodnog elementa. Arbitar je pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju.

Kao izlagač  sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim  skupovima iz područja transportnog prava i prava transportnog osiguranja.