Izv. prof. dr. sc. Goran Vojković

Izv. prof. dr. sc. Goran Vojković rođen je u Splitu 1971. godine. Pravni fakultet je završio u Splitu 1996. godine, gdje je magistrirao 2003. godine na temu Pomorsko dobro Republike Hrvatske, a 2006. doktorirao na temu Pravni status luka unutarnjih voda. Napisao je dvije znanstvene monografije: Pomorsko dobro i koncesije te Luke unutarnjih voda, udžbenik Medijsko pravo, a ima i objavljena dva priručnika o uredskom poslovanju, nekoliko poglavlja u knjigama i veći broj znanstvenih i stručnih radova.

Goran Vojković ima preko 25 godina iskustva rada u državnoj službi i privatnom sektoru, na različitim poslovima, od savjetnika u Vladinom uredu do direktora službe za pravo u korporativnom upravljanju u kompaniji iz IT-sektora. Bio je u dva mandata vanjski član Odbora za zakonodavstvo Sabora te u dva mandata predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Vukovar.

Zaposlen je kao izvanredni profesor Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilišta Sjever, a surađuje s nizom visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj.