Dr. sc. Jasenko Marin

Dr. sc. Jasenko Marin je redoviti profesor u trajnom izboru na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U akademskim godinama 2015./2016. i 2016./2017 obavljao je dužnost prodekana toga Fakulteta.

Na integriranom pravnom studiju, poslijediplomskom specijalističkom studiju i sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održava nastavu iz većeg broja kolegija koji izučavaju pomorsko pravo, transportno pravo (uključujući i pravo unutarnje plovidbe) te pravo (pomorskog) osiguranja.

Autor je četiri znanstvene knjige (udžbenici i znanstvene monografije) i više od 180 znanstvenih i stručnih radova posvećenih pitanjima pomorskog i transportnog prava te prava osiguranja.

Prof. Marin je član Akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo sa sjedištem u Luksemburgu. Počasni je član (Titulary Member) Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International – CMI). Od 2012. do 2016. bio je član COST MarSafeNet asocijacije – mreže europskih stručnjaka iz područja pomorske sigurnosti. Dugogodišnji je član Hrvatskog društva za pomorsko pravo i Hrvatskog društva za transportno pravo. Član je Hrvatske akademije pravnih znanosti kao i Znanstvenog vijeća za javnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Dugogodišnji je arbitar pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju. Arbitar je u sporovima s međunarodnim elementom pri Stalnom izbranom sudištu Hrvatske gospodarske komore. Bio je član Stručnih skupina Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izradu prijedloga teksta Pomorskog zakonika iz 2004., kao i prijedloga tekstova izmjena i dopuna tog propisa iz 2007., 2008., 2011., 2013., 2015. i 2019.

Kao izlagač, profesor Marin je sudjelovao na više desetaka međunarodnih i domaćih konferencija te drugih znanstveno-stručnih skupova posvećenih pomorskom pravu, transportnom pravu i pravu osiguranja.