Dr. sc. Iva Horvat

Dr. sc. Iva Horvat je od 2022. ravnateljica Lučke uprave Osijek.

Završila je pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josip Juraj Strossmayer u Osijeku. Na istoj ustanovi je 2008. stekla titulu magistre znanosti, a 2013. i akademsku titulu doktorice znanosti iz polja prava obranivši disertaciju pod naslovom „Pravni aspekti upravljanja lukama unutarnjih voda“.

U razdoblju od preko dvadeset godina (2001.2022.) bila je zaposlena u Lučkoj upravi Vukovar, najprije kao pripravnica, potom kao stručna suradnica, stručna savjetnica, viša stručna savjetnica, pomoćnica ravnatelja te vršiteljica dužnosti ravnatelja.

U razdoblju od 2019. do 2020. godine Ernst & Young Savjetovanje d.o.o., Zagreb, angažirao je dr. sc. Horvat kao ključnog eksperta 2, na Projektu izrade Strateške dokumentacije razvoja vodnih putova i luka unutarnjih voda.

Dr. sc. Horvat je sudjelovala i sudjeluje u provedbi niza europskih i drugih međunarodnih projekata vezanih uz transport Dunavom,  kao i uz razvoj luka Vukovar i Osijek (najčešće kao projekt manager ili voditeljica jedinice za provedbu projekta).

Svoja stručna znanja i vještine iz područja projektnog managementa, javne nabave, nadzora sustava upravljanja kvalitetom usavršavala je na stručnim seminarima u zemlji i inozemstvu.

Dr. sc. Horvat autorica je ili koautorica niza znanstvenih i stručnih radova u kojima je analizirala pravne i poslovne aspekte razvoja  luka unutarnjih voda i riječnog transporta općenito.

Dr. sc. Iva Horvat članica je Stručnog vijeća Zajednice lučkih uprava unutarnjih voda. Članica je i više radnih skupina za izradu zakona i podzakonskih akata iz područja unutarnje plovidbe.