Dipl. iur. Dragica Flam

Dipl. iur. Dragica Flam, zaposlena je kao zamjenica rukovoditelja Sektora željezničkih usluga u Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM). U području regulacije tržišta željezničkih usluga i zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu radi od 2010. godine. Članica je Povjerenstva za zaštitu prava korisnika usluga pri HAKOM-u. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2004. te 2017. završila specijalistički studij Reguliranje tržišta elektroničkih komunikacija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Pravosudni ispit položila je 2009.

Sudjelovala je u edukacijama u području prava javne nabave, kao i u brojnim stručnim skupovima i okruglim stolovima iz područja željeznice u Republici Hrvatskoj, ali i međunarodnim radionicama na kojima su se prenosila praksa i iskustva u primjeni prava EU-a. Sudjelovala je na 2. Međunarodnoj konferenciji transportnog prava i prava osiguranja (INTRANSLAW) s temom – Liberalizacija željezničkog teretnog prijevoza u Republici Hrvatskoj. Članica je Hrvatskog društva za pravo i politiku tržišnog natjecanja i Hrvatskog društva za transportno pravo.