Digitalizacija u području razmjene informacija o prijevozu tereta

13:35 12/11/2018

Kretanje robâ u Europskoj uniji povećalo se u posljednjih 20 godina za gotovo 25%, a očekuje se nastavak rasta. Svaki prijevoz robe popraćen je velikom količinom informacija, najčešće u papirnatom obliku. Digitalizacija razmjene informacija mogla bi utjecati na povećanje učinkovitosti i pouzdanosti prijevoza roba, te dovesti do znatnih ušteda.

Kako bi ubrzala proces digitalizacije u prijevozu tereta, Europska komisija usvojila je u svibnju 2018. prijedlog uredbe o elektroničkim informacijama u prijevozu tereta (COM(2018) 279 final). Cilj predložene uredbe je omogućiti potpuno digitalizirano okruženje za razmjenu informacija o prijevozu tereta između prijevoznih operatora i vlasti. Zakonodavni prijedlog dio je Komisijina trećeg paketa „Europa u pokretu“ kojim Komisija želi dovršiti svoj plan modernizacije mobilnosti.

U Europskom parlamentu, dosje je dodijeljen Odboru za transport i turizam (TRAN) koji je krajem listopada 2018. objavio nacrt izvješća o Komisijinu prijedlogu. U tom dokumentu Claudia Schmidt, parlamentarna izvjestiteljica zadužena za izradu spomenutog izvješća, predlaže da se obuhvat uredbe donekle proširi. Paralelno s postupkom u Europskom parlamentu, o tom se Komisijinu prijedlogu raspravlja i u Vijeću ministara EU-a.

Istraživačka služba Europskog parlamenta (EPRS) izradila je kratak pregled (briefing) trenutačne situacije vezano uz postupak donošenja spomenute uredbe, donoseći niz relevantnih izvora značajnih za ovu temu.  

Izvor: Europski parlament: EP Research Service Blog: Electronic Freight Transport Information [EU Legislation In Progress]